Enviromental factors az the elements determingthe development of floating homes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Enviromental factors az the elements determingthe development of floating homes

Abstrakt

The popularity of Floating Homes in Western Europe and North America is noticeable. The interest in thesefacilities in Poland is also constantly growing. The popularity of Floating Homes is due to climate change, risingland prices and population density in city centers. However, environmental factors play a significant role in theirdevelopment. The publication presents the results of research on the impact of environmental factors on the de-velopment of Floating Homes in Poland. As part of the research, the most important environmental factors wereidentified and then, using the State of the Surroundings Scenarios (SSS) method, an initial scenario of their devel-opment was developed. The most probable scenario was developed, the purpose of which was to identify the mostfavorable factors - strengths and unfavorable factors - weaknesses responsible for the development opportunitiesof Floating Homes in Poland. Additionally, a surprise scenario was prepared, which indicated factors that mayunexpectedly accelerate the development of Floating Homes in Poland or slow it down.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych strony 41 - 51,
ISSN: 2450-1859
Język:
angielski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Miszewska E., Niedostatkiewicz M., Wiśniewski R.: Enviromental factors az the elements determingthe development of floating homes// Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych -,iss. 4 (2021), s.41-51
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.37105/iboa.124
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi