Environmentally friedly propeller shaft support with the use of water lubricated foil bearings - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Environmentally friedly propeller shaft support with the use of water lubricated foil bearings

Abstrakt

W pracy przedstawiono podsumowanie prowadzonych badań w celu opracowania oryginalnej metodyki projektowania oraz technologii wykonania pierwszego w świecie łożyska foliowego smarowanego wodą. Zaprezentowano koncepcje nowego łożyska foliowego poprzecznego oraz opisano opracowany algorytm obliczeniowy wykorzystany do predykcji jego charakterystyk. W rezultacie prowadzonych prac opracowano i przebadano doświadczalnie na stanowisku badawczym PG1Ł Politechniki Gdańskiej prototyp łożyska foliowego. Wyniki badań potwierdziły zalety nowej konstrukcji łożyska.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 18, strony 76 - 79,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Hryniewicz P., Olszewski A., Wodtke M., Łubiński J.: Environmentally friedly propeller shaft support with the use of water lubricated foil bearings// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 18., nr. iss. 4B [suplement] (2009), s.76-79
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi