Enzymatyczna hydroliza białek mięśniowych kręgosłupów dorsza bałtyckiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Enzymatyczna hydroliza białek mięśniowych kręgosłupów dorsza bałtyckiego

Abstrakt

Celem badań było ustalenie optymalnych warunków odzyskiwania białek mięśniowych z kręgosłupów dorsza bałtyckiego. Hydrolizę enzymatyczną białek mięśniowych prowadzono stosując trypsynę lub alkalazę w stężeniu: 2,5; 5; 10; 15; 20; 30 i 40 mg/g surowca. Reakcję prowadzono w środowisku obojętnym, przez 24 i 48 h. Wszystkie procesy i operacje jednostkowe powadzono w temperaturze 4 st.C. Efektywność enzymatycznej hydrolizy białek mięśniowych rośnie ze wzrostem stężenia enzymów do 20 mg/g surowca w przypadku trypsyny i do 10 mg/g surowca dla alkalazy. Zwiększanie stężenia enzymów > 20 mg/g surowca w przypadku trypsyny i 10 mg/g surowca dla alkalazy nie jest celowe, gdyż nie powoduje wzrostu wydajności hydrolizy. Stosując trypsynę lub alkalazę można maksymalnie zhydrolizować odpowiednio około 60 i 55 % białek mięśniowych zawartych w surowcu. Efektywność enzymatycznej hydrolizy białek mięśniowych jest taka sama po 24 i 48 h. W zastosowanych warunkach doświadczalnych maksymalne straty kolagenu wynosiły do 0,2 %.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Medycyna Weterynaryjna nr 64, strony 677 - 680,
ISSN: 0025-8628
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Skierka E., Sadowska M., Mańkowska J., Lipińska-Beyer A.: Enzymatyczna hydroliza białek mięśniowych kręgosłupów dorsza bałtyckiego// Medycyna Weterynaryjna. -Vol. 64., nr. nr 5 (2008), s.677-680
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 136 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi