ePBL – czyli nauka poprzez realizację projektu w środowisku wirtualnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ePBL – czyli nauka poprzez realizację projektu w środowisku wirtualnym

Abstrakt

Kształcenie inżynierów stanowi niezwykle istotny element systemu edukacyjnego każdego nowoczesnego państwa, ponieważ to właśnie dobrze przygotowana kadra inżynierska decyduje o tempie rozwoju i poziomie infrastruktury danego kraju. Wykorzystanie najnowszych technologii w procesie edukacyjnym jest naturalną konsekwencją „informatyzacji” życia. Pokolenia dorastające w świecie wszechobecnych komputerów, urządzeń mobilnych i cyfrowej komunikacji wymuszają modernizację modeli kształcenia. Jedną z nowszych metod kształcenia jest Problem-Based Learning (PBL; nauczanie poprzez rozwiązywanie problemów) i ściśle z nim związany Project-Based Learning (kształcenie oparte na projektach). Nie jest to prosta metoda, ponieważ wiedza, jaką zdobywają studenci, jest ukryta w zadaniu, a cele kształcenia są realizowane podczas prac nad jego rozwiązaniem. Jeżeli kształcenie oparte na projekcie ma odbywać się zdalnie, wtedy przy wyborze wirtualnego środowiska pracy zespołowej należy uwzględnić metodykę i specyfikę prowadzonych zajęć. Technologia skutecznie zdominowała również sferę „umiejętności miękkich”, jakich muszą nabyć absolwenci uczelni wyższych i dlatego pamiętać należy, że zmiany w zakresie kształcenia na odległość i stosowanych w nim technologii też są olbrzymie. Ostatnio wiele się mówi o fenomenie Learning Record Store (LRS) i powiązanego z nim nowego standardu Tin Can API (nazywanego również xAPI). Pozwala to m.in. na budowanie systemu, który pokazuje zdobywane przez studenta umiejętności, co może mieć wielkie znaczenie na rynku pracy czy przy podejmowaniu decyzji o profilu dalszej edukacji.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Pismo PG strony 43 - 46,
ISSN: 1429-4494
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi