Epigenetyczne i transkryptomiczne podstawy potencjału regeneracyjnego ssaków. Badania na modelach skóry płodowej i dorosłej myszy MRL/MpJ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Epigenetyczne i transkryptomiczne podstawy potencjału regeneracyjnego ssaków. Badania na modelach skóry płodowej i dorosłej myszy MRL/MpJ

Abstrakt

Regeneracja jest to zdolność do odbudowy uszkodzonych lub utraconych tkanek, kończyn oraz narządów. Efektywne procesy regeneracji obserwowane są u prymitywnych kręgowców, u których mogą przejawiać się w tak spektakularnych zjawiskach jak odtworzenie całych kończyn po ich amputacji. U wyższych kręgowców zdolności regeneracyjne są znacznie bardziej ograniczone. Rozwój metod umożliwiających badanie globalnych profili ekspresji i metylacji genów pozwala na nowe spojrzenie na problem regeneracji u ssaków. W niniejszej pracy skupiono się na charakterystyce molekularnych podstaw potencjału regeneracyjnego ssaków w oparciu o dwa modele charakteryzujące się podwyższoną odpowiedzią regeneracyjną: mysz MRL/MpJ oraz skóra piętnastodniowych embrionów (E15) myszy C57BL/6J. Mysz MRL/MpJ i skóra płodowa są ważnymi modelami badawczymi w dziedzinie regeneracji. Mysz MRL/MpJ wzbudza zainteresowanie z uwagi na podwyższoną odpowiedź regeneracyjną obserwowaną w różnych tkankach u dorosłego ssaka, natomiast skóra płodowa ze względu na zdolność do idealnego bezbliznowego gojenia ran występującą do początku trzeciego trymestru ciąży. Mysz MRL/MpJ, to szczep wsobny, który posiada szereg charakterystycznych nietypowych cech genetycznych podczas gdy bezbliznowe gojenie ran skóry płodu obserwuje się u różnych ssaków. Cechą wspólną myszy MRL/MpJ oraz skóry grzbietowej płodów w dniu embrionalnym 15 była podwyższona ekspresja genów homeotycznych oraz obniżona odpowiedź układu immunologicznego. Wskazuje to na kluczową rolę tych dwóch czynników w odpowiedzi regeneracyjnej. Podsumowując, wyniki moich prac badawczych poszerzają dotychczasową wiedzę o molekularnych podstawach regeneracji ssaków. Efektem tych badań jest uzyskanie po raz pierwszy w świecie globalnych profili metylacji genów w skórze grzbietowej myszy na różnych etapach rozwoju oraz unikalna porównawcza analiza transkryptomiczna wykonana dla pięciu różnych tkanek myszy MRL/MpJ i dwóch szczepów kontrolnych. W szczególności, rezultaty powyższych badań dostarczają dowodów na epigenetyczne uwarunkowania zdolności do bezbliznowego gojenia ran skóry płodowej oraz wskazują szlak metabolizmu retinolu jako potencjalny cel do farmakologicznej stymulacji regeneracji u dorosłych ssaków.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Bibliografia: test
 1. Rys. 20. Weryfikacja mikromacierzowych oznaczeń ekspresji genów przy użyciu qPCR.
 2. Histogramy pokazują średnie relatywne poziomy ekspresji transkryptów. * -wartość p<0.05; otwiera się w nowej karcie
 3. **-wartość p<0.01. nd -nie wykryto ekspresji danego genu. Słupki błędów odpowiadają wartościom odchylenia standardowego. 8. Dorobek naukowy Publikacje naukowe:
 4. Górnikiewicz B., Ronowicz A., Podolak J., Madanecki P., Stanisławska-Sachadyn A, Sachadyn P. Epigenetic Basis of Regeneration: Analysis of Genomic DNA Methylation Profiles in the MRL/MpJ Mouse; otwiera się w nowej karcie
 5. DNA RESEARCH 20, (2013), s.605-621; otwiera się w nowej karcie
 6. Publikacje w recenzji:
 7. Podolak-Popinigis J., Ronowicz A., Dmochowska, M., Jakubiak, A., Sachadyn P. The methylome of murine foetal skin and scarless wound healing; otwiera się w nowej karcie
 8. Podolak-Popinigis J., Górnikiewicz B., Ronowicz A., Sachadyn P. Transcriptome profiling reveals distinctive traits of retinol metabolism and neonatal parallels in the MRL/MpJ mouse; otwiera się w nowej karcie
 9. Zgłoszenia patentowe:
 10. Krajowe zgłoszenie patentowe nr P.407389. Sachadyn P., Podolak J., Banasik M.: Sposób selektywnego wychwytywania fragmentów DNA zawierających niesparowane
 11. Sass P., Podolak J., Górnikiewicz B., Sachadyn P.: Transcriptomic signature of tissue injury: Meta-analysis of microarray gene expression data; otwiera się w nowej karcie
 12. Acta Biochimica Polonica. Supplement. -Vol. 60., nr. suppl. 2, 2013; otwiera się w nowej karcie
 13. Górnikiewicz B., Podolak J., Madanecki P., Ronowicz A., Sachadyn P.: The epigenetic basis of the regeneration phenomenon in the MRL/MpJ mouse; The molecular & cellular basis of regeneration & tissue repair; Oxford, 2-6.09.2012; otwiera się w nowej karcie
 14. Sachadyn P., Górnikiewicz B., Podolak J. : Regeneration and epigenetics; I Ogólnopolskie Sympozjum Interdyscyplinarne Inter-Mix: Nowe idee w naukach przyrodniczych, Pułtusk (Polska), 2013;
 15. Podolak J., Górnikiewicz B., Ronowicz A., Madanecki P., Sachadyn P.: Epigenetic regulation and regeneration: the search for differentially methylated genes in the MRL mouse;
 16. Acta Biochimica Polonica. Supplement. -Vol. 59., nr. 3; 2012; Poznań; otwiera się w nowej karcie
 17. Podolak-Popinigis J., Górnikiewicz B., Ronowicz A., Madanecki P., Sachadyn P.: Genome-wide transcriptomic profiling of the MRL/MpJ mouse, the mammalian model of regeneration; The molecular & cellular basis of regeneration & tissue repair, EMBO Conference, Sant Feliu de Guixols, Spain, 6-10.09.2014;
 18. Górnikiewicz B., Ronowicz A., Krzemiński M., Podolak-Popinigis J., Sachadyn P.: Genome-wide DNA methylation profiles of the neonatal murine heart; The molecular & cellular basis of regeneration & tissue repair, EMBO Conference, Sant Feliu de Guixols, Spain, 6-10.09.2014; otwiera się w nowej karcie
 19. Górnikiewicz B., Podolak-Popinigis J., Ronowicz A., Stanisławska-Sachadyn A., Madanecki P., Sachadyn P.: Genome-wide DNA methylation profiles in the MRL/MpJ mouse and the epigenetic basis of regeneration; The molecular & cellular basis of regeneration & tissue repair, EMBO Conference, Sant Feliu de Guixols, Spain, 6-10.09.2014. otwiera się w nowej karcie
 20. Wystąpienia ustne 1. Podolak J.: Metylotransferazy ssaków, inhibitory i aktywatory; otwiera się w nowej karcie
 21. Młodzi Naukowcy dla Polskiej Nauki (12-14.04.2013, Gdańsk). otwiera się w nowej karcie
 22. Podolak-Popinigis J. Kwas retinowy jako czynnik stymulujący regenerację;
 23. Konferencja młodych naukowców: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki VI edycja (Gdańsk, 25.04-27.04.2014). otwiera się w nowej karcie
 24. Granty:
 25. Grant NCN 2011/01/B/NZ2/05352 -wykonawca projektu realizowanego w Katedrze Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem dr hab. inż. Pawła Sachadyna: Epigenetyczne podstawy regeneracji ssaków: badanie profilu metylacji DNA myszy MRL; czas realizacji: 2011-2014. Stypendia: 1. Laureatka stypendium projakościowego za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2011/2012.
 26. Laureatka stypendium za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2013/2014. otwiera się w nowej karcie
 27. Laureatka stypendium za osiągnięcia naukowe z projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" (Projekt InterPhd) w roku akademickim 2014/2015. otwiera się w nowej karcie
 28. Laureatka stypendium wyjazdowego finansowanego w ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" (InterPhd) w roku akademickim 2013/2014. otwiera się w nowej karcie
 29. Clark LD, Clark RK, Heber-Katz E: A new murine model for mammalian wound repair and regeneration. Clinical immunology and immunopathology 1998, 88(1):35-45. otwiera się w nowej karcie
 30. Suzuki M, Yakushiji N, Nakada Y, Satoh A, Ide H, Tamura K: Limb regeneration in Xenopus laevis froglet. TheScientificWorldJournal 2006, 6 otwiera się w nowej karcie
 31. Singh BN, Koyano-Nakagawa N, Garry JP, Weaver CV: Heart of newt: a recipe for regeneration. Journal of cardiovascular translational research 2010, 3(4):397-409. otwiera się w nowej karcie
 32. Yakushiji N, Suzuki M, Satoh A, Sagai T, Shiroishi T, Kobayashi H, Sasaki H, Ide H, Tamura K: Correlation between Shh expression and DNA methylation status of the limb-specific Shh enhancer region during limb regeneration in amphibians. Developmental biology 2007, 312(1):171-182. otwiera się w nowej karcie
 33. Yakushiji N, Yokoyama H, Tamura K: Repatterning in amphibian limb regeneration: A model for study of genetic and epigenetic control of organ regeneration. Seminars in cell & developmental biology 2009, 20(5):565-574. otwiera się w nowej karcie
 34. Tamura K, Ohgo S, Yokoyama H: Limb blastema cell: a stem cell for morphological regeneration. Development, growth & differentiation 2010, 52(1):89-99. otwiera się w nowej karcie
 35. Porrello ER, Mahmoud AI, Simpson E, Hill JA, Richardson JA, Olson EN, Sadek HA: Transient regenerative potential of the neonatal mouse heart. Science 2011, 331(6020):1078-1080. otwiera się w nowej karcie
 36. Furukawa F, Kanauchi H, Wakita H, Tokura Y, Tachibana T, Horiguchi Y, Imamura S, Ozaki S, Takigawa M: Spontaneous autoimmune skin lesions of MRL/n mice: autoimmune disease-prone genetic background in relation to Fas-defect MRL/1pr mice. The Journal of investigative dermatology 1996, 107(1):95-100. otwiera się w nowej karcie
 37. Buckley G, Metcalfe AD, Ferguson MW: Peripheral nerve regeneration in the MRL/MpJ ear wound model. Journal of anatomy 2011, 218(2):163-172. otwiera się w nowej karcie
 38. Li X, Gu W, Masinde G, Hamilton-Ulland M, Xu S, Mohan S, Baylink DJ: Genetic control of the rate of wound healing in mice. Heredity 2001, 86(Pt 6):668-674. otwiera się w nowej karcie
 39. Heber-Katz E: The regenerating mouse ear. Seminars in cell & developmental biology 1999, 10(4):415-419. otwiera się w nowej karcie
 40. Colwell AS, Krummel TM, Kong W, Longaker MT, Lorenz HP: Skin wounds in the MRL/MPJ mouse heal with scar. Wound repair and regeneration : official publication of the Wound Healing Society [and] the European Tissue Repair Society 2006, 14(1):81-90. otwiera się w nowej karcie
 41. Leferovich JM, Bedelbaeva K, Samulewicz S, Zhang XM, Zwas D, Lankford EB, Heber-Katz E: Heart regeneration in adult MRL mice. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2001, 98(17):9830-9835. otwiera się w nowej karcie
 42. Hunt DLC, P.H.; Zambon, A.C.; Vranizan, K.; Evans, S.M.; Kuo, HCh.; Yamaguchi, K.D.; Omens, J.H.; McCulloch, A.D.: Early post-myocardial infarction survival in MRL mice is mediated by attenuated apoptosis and inflammation but depends on genetic background. Exp Physiol 2012, 97(1):102-114. otwiera się w nowej karcie
 43. Naseem RH, Meeson AP, Michael Dimaio J, White MD, Kallhoff J, Humphries C, Goetsch SC, De Windt LJ, Williams MA, Garry MG et al: Reparative myocardial mechanisms in adult C57BL/6 and MRL mice following injury. Physiological genomics 2007, 30(1):44-52.
 44. Heber-Katz E, Leferovich J, Bedelbaeva K, Gourevitch D, Clark L: The scarless heart and the MRL mouse. Philosophical transactions of the Royal Society of London Series B, Biological sciences 2004, 359(1445):785-793. otwiera się w nowej karcie
 45. Robey TE, Murry CE: Absence of regeneration in the MRL/MpJ mouse heart following infarction or cryoinjury. Cardiovascular pathology : the official journal of the Society for Cardiovascular Pathology 2008, 17(1):6-13. otwiera się w nowej karcie
 46. Abdullah I, Lepore JJ, Epstein JA, Parmacek MS, Gruber PJ: MRL mice fail to heal the heart in response to ischemia-reperfusion injury. Wound repair and regeneration : official publication of the Wound Healing Society [and] the European Tissue Repair Society 2005, 13(2):205-208. otwiera się w nowej karcie
 47. Moseley FF, ME; Lockwood, W; Marber, MS; Bicknel, l KA; otwiera się w nowej karcie
 48. Valasek, P; otwiera się w nowej karcie
 49. Brooks, G.: Limitations of the MRL mouse as a model for cardiac regeneration. J Pharm Pharmacol 2011, 63(5):648-656.
 50. Grisel P, Meinhardt A, Lehr HA, Kappenberger L, Barrandon Y, Vassalli G: The MRL mouse repairs both cryogenic and ischemic myocardial infarcts with scar. Cardiovascular pathology : the official journal of the Society for Cardiovascular Pathology 2008, 17(1):14-22. otwiera się w nowej karcie
 51. Cimini M, Fazel S, Fujii H, Zhou S, Tang G, Weisel RD, Li RK: The MRL mouse heart does not recover ventricular function after a myocardial infarction. Cardiovascular pathology : the official journal of the Society for Cardiovascular Pathology 2008, 17(1):32-39. otwiera się w nowej karcie
 52. Thuret S, Thallmair M, Horky LL, Gage FH: Enhanced functional recovery in MRL/MpJ mice after spinal cord dorsal hemisection. PloS one 2012, 7(2):e30904. otwiera się w nowej karcie
 53. Chadwick RB, Bu L, Yu H, Hu Y, Wergedal JE, Mohan S, Baylink DJ: Digit tip regrowth and differential gene expression in MRL/Mpj, DBA/2, and C57BL/6 mice. Wound repair and regeneration : official publication of the Wound Healing Society [and] the European Tissue Repair Society 2007, 15(2):275-284. 24. Gourevitch DL, Clark L, Bedelbaeva K, Leferovich J, Heber-Katz E: Dynamic changes after murine digit amputation: the MRL mouse digit shows waves of tissue remodeling, growth, and apoptosis. Wound repair and regeneration : official publication of the Wound Healing Society [and] the European Tissue Repair Society 2009, 17(3):447-455.
 54. Tucker B, Klassen H, Yang L, Chen DF, Young MJ: Elevated MMP Expression in the MRL Mouse Retina Creates a Permissive Environment for Retinal Regeneration. Investigative ophthalmology & visual science 2008, 49(4):1686-1695. otwiera się w nowej karcie
 55. Xia H, Krebs MP, Kaushal S, Scott EW: Enhanced retinal pigment epithelium regeneration after injury in MRL/MpJ mice. Experimental eye research 2011, 93(6):862-872. otwiera się w nowej karcie
 56. Ueno M, Lyons BL, Burzenski LM, Gott B, Shaffer DJ, Roopenian DC, Shultz LD: Accelerated wound healing of alkali-burned corneas in MRL mice is associated with a reduced inflammatory signature. Investigative ophthalmology & visual science 2005, 46(11):4097-4106. otwiera się w nowej karcie
 57. Fitzgerald J, Rich C, Burkhardt D, Allen J, Herzka AS, Little CB: Evidence for articular cartilage regeneration in MRL/MpJ mice. Osteoarthritis and cartilage / OARS, Osteoarthritis Research Society 2008, 16(11):1319-1326. otwiera się w nowej karcie
 58. Mak J, Leonard C, Foniok T, Rushforth D, Dunn JF, Krawetz R: Evaluating endogenous repair of focal cartilage defects in C57BL/6 and MRL/MpJ mice using 9.4T magnetic resonance imaging: A pilot study. Magnetic resonance imaging 2015, 33(5):690-694. otwiera się w nowej karcie
 59. Lalley AL, Dyment NA, Kazemi N, Kenter K, Gooch C, Rowe DW, Butler DL, Shearn JT: Improved biomechanical and biological outcomes in the MRL/MpJ murine strain following a full-length patellar tendon injury. Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society 2015. otwiera się w nowej karcie
 60. Masinde GL, Li X, Gu W, Davidson H, Mohan S, Baylink DJ: Identification of wound healing/regeneration quantitative trait loci (QTL) at multiple time points that explain seventy percent of variance in (MRL/MpJ and SJL/J) mice F2 population. Genome research 2001, 11(12):2027-2033. otwiera się w nowej karcie
 61. Gourevitch D, Clark L, Chen P, Seitz A, Samulewicz SJ, Heber-Katz E: Matrix metalloproteinase activity correlates with blastema formation in the regenerating MRL mouse ear hole model. Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists 2003, 226(2):377-387. otwiera się w nowej karcie
 62. Heber-Katz E, Chen P, Clark L, Zhang XM, Troutman S, Blankenhorn EP: Regeneration in MRL mice: further genetic loci controlling the ear hole closure trait using MRL and M.m. Castaneus mice. Wound repair and regeneration : official publication of the Wound Healing Society [and] the European Tissue Repair Society 2004, 12(3):384-392. otwiera się w nowej karcie
 63. McBrearty BA, Clark LD, Zhang XM, Blankenhorn EP, Heber-Katz E: Genetic analysis of a mammalian wound-healing trait. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 1998, 95(20):11792- 11797. otwiera się w nowej karcie
 64. Yu H, Mohan S, Masinde GL, Baylink DJ: Mapping the dominant wound healing and soft tissue regeneration QTL in MRL x CAST. Mammalian genome : official journal of the International Mammalian Genome Society 2005, 16(12):918-924. otwiera się w nowej karcie
 65. Naviaux RK, Le TP, Bedelbaeva K, Leferovich J, Gourevitch D, Sachadyn P, Zhang XM, Clark L, Heber-Katz E: Retained features of embryonic metabolism in the adult MRL mouse. Molecular genetics and metabolism 2009, 96(3):133-144. otwiera się w nowej karcie
 66. Gornikiewicz B, Ronowicz A, Podolak J, Madanecki P, Stanislawska-Sachadyn A, Sachadyn P: Epigenetic basis of regeneration: analysis of genomic DNA methylation profiles in the MRL/MpJ mouse. DNA research : an international journal for rapid publication of reports on genes and genomes 2013, 20(6):605-621. otwiera się w nowej karcie
 67. Bedelbaeva K, Snyder A, Gourevitch D, Clark L, Zhang XM, Leferovich J, Cheverud JM, Lieberman P, Heber-Katz E: Lack of p21 expression links cell cycle control and appendage regeneration in mice. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2010, 107(13):5845-5850. otwiera się w nowej karcie
 68. Masinde G, Li X, Baylink DJ, Nguyen B, Mohan S: Isolation of wound healing/regeneration genes using restrictive fragment differential display- PCR in MRL/MPJ and C57BL/6 mice. Biochemical and biophysical research communications 2005, 330(1):117-122. otwiera się w nowej karcie
 69. Li X, Mohan S, Gu W, Baylink DJ: Analysis of gene expression in the wound repair/regeneration process. Mammalian genome : official journal of the International Mammalian Genome Society 2001, 12(1):52-59. otwiera się w nowej karcie
 70. Canhamero T, Garcia LV, De Franco M: Acute Inflammation Loci Are Involved in Wound Healing in the Mouse Ear Punch Model. Advances in wound care 2014, 3(9):582-591. otwiera się w nowej karcie
 71. Gawronska-Kozak B, Bogacki M, Rim JS, Monroe WT, Manuel JA: Scarless skin repair in immunodeficient mice. Wound repair and regeneration : official publication of the Wound Healing Society [and] the European Tissue Repair Society 2006, 14(3):265-276. otwiera się w nowej karcie
 72. Manuel JA, Gawronska-Kozak B: Matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) is upregulated during scarless wound healing in athymic nude mice. Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology 2006, 25(8):505-514. otwiera się w nowej karcie
 73. Gawronska-Kozak B: Scarless skin wound healing in FOXN1 deficient (nude) mice is associated with distinctive matrix metalloproteinase expression. Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology 2011, 30(4):290-300. otwiera się w nowej karcie
 74. Wilgus TA: Regenerative healing in fetal skin: a review of the literature. otwiera się w nowej karcie
 75. Ostomy/wound management 2007, 53(6):16-31; quiz 32-13. otwiera się w nowej karcie
 76. Lorenz HP, Longaker MT, Perkocha LA, Jennings RW, Harrison MR, Adzick NS: Scarless wound repair: a human fetal skin model. Development 1992, 114(1):253-259.
 77. Ferguson MW, O'Kane S: Scar-free healing: from embryonic mechanisms to adult therapeutic intervention. Philosophical transactions of the Royal Society of London Series B, Biological sciences 2004, 359(1445):839-850. otwiera się w nowej karcie
 78. Colwell AS, Longaker MT, Peter Lorenz H: Identification of differentially regulated genes in fetal wounds during regenerative repair. Wound repair and regeneration : official publication of the Wound Healing Society [and] the European Tissue Repair Society 2008, 16(3):450-459. otwiera się w nowej karcie
 79. Schultz GS, Wysocki A: Interactions between extracellular matrix and growth factors in wound healing. Wound repair and regeneration : official publication of the Wound Healing Society [and] the European Tissue Repair Society 2009, 17(2):153-162. otwiera się w nowej karcie
 80. Lo DD, Zimmermann AS, Nauta A, Longaker MT, Lorenz HP: Scarless fetal skin wound healing update. Birth defects research Part C, Embryo today : reviews 2012, 96(3):237-247. otwiera się w nowej karcie
 81. Sawai T, Usui N, Sando K, Fukui Y, Kamata S, Okada A, Taniguchi N, Itano N, Kimata K: Hyaluronic acid of wound fluid in adult and fetal rabbits. Journal of pediatric surgery 1997, 32(1):41-43. otwiera się w nowej karcie
 82. Rolfe KJ, Grobbelaar AO: A review of fetal scarless healing. ISRN dermatology 2012, 2012:698034. otwiera się w nowej karcie
 83. Iocono JA, Ehrlich HP, Keefer KA, Krummel TM: Hyaluronan induces scarless repair in mouse limb organ culture. Journal of pediatric surgery 1998, 33(4):564-567. otwiera się w nowej karcie
 84. Cowin AJ, Brosnan MP, Holmes TM, Ferguson MW: Endogenous inflammatory response to dermal wound healing in the fetal and adult mouse. Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists 1998, 212(3):385-393. otwiera się w nowej karcie
 85. Liechty KW, Adzick NS, Crombleholme TM: Diminished interleukin 6 (IL-6) production during scarless human fetal wound repair. Cytokine 2000, 12(6):671-676. otwiera się w nowej karcie
 86. Liechty KW, Crombleholme TM, Cass DL, Martin B, Adzick NS: Diminished interleukin-8 (IL-8) production in the fetal wound healing response. The Journal of surgical research 1998, 77(1):80-84. otwiera się w nowej karcie
 87. Liechty KW, Kim HB, Adzick NS, Crombleholme TM: Fetal wound repair results in scar formation in interleukin-10-deficient mice in a syngeneic murine model of scarless fetal wound repair. Journal of pediatric surgery 2000, 35(6):866-872; discussion 872-863. otwiera się w nowej karcie
 88. Soo C, Beanes SR, Hu FY, Zhang X, Dang C, Chang G, Wang Y, Nishimura I, Freymiller E, Longaker MT et al: Ontogenetic transition in fetal wound transforming growth factor-beta regulation correlates with collagen organization. The American journal of pathology 2003, 163(6):2459-2476. otwiera się w nowej karcie
 89. Stelnicki EJ, Komuves LG, Holmes D, Clavin W, Harrison MR, Adzick NS, Largman C: The human homeobox genes MSX-1, MSX-2, and MOX-1 are differentially expressed in the dermis and epidermis in fetal and adult skin. Differentiation; research in biological diversity 1997, 62(1):33-41. otwiera się w nowej karcie
 90. Stelnicki EJ, Arbeit J, Cass DL, Saner C, Harrison M, Largman C: Modulation of the human homeobox genes PRX-2 and HOXB13 in scarless fetal wounds. The Journal of investigative dermatology 1998, 111(1):57-63. otwiera się w nowej karcie
 91. Stelnicki EJ, Komuves LG, Kwong AO, Holmes D, Klein P, Rozenfeld S, Lawrence HJ, Adzick NS, Harrison M, Largman C: HOX homeobox genes exhibit spatial and temporal changes in expression during human skin development. The Journal of investigative dermatology 1998, 110(2):110-115. otwiera się w nowej karcie
 92. Hu MS, Januszyk M, Hong WX, Walmsley GG, Zielins ER, Atashroo DA, Maan ZN, McArdle A, Takanishi DM, Jr., Gurtner GC et al: Gene expression in fetal murine keratinocytes and fibroblasts. The Journal of surgical research 2014, 190(1):344-357. otwiera się w nowej karcie
 93. Wulff BC, Parent AE, Meleski MA, DiPietro LA, Schrementi ME, Wilgus TA: Mast cells contribute to scar formation during fetal wound healing. The Journal of investigative dermatology 2012, 132(2):458-465. otwiera się w nowej karcie
 94. Longaker MT, Whitby DJ, Ferguson MW, Lorenz HP, Harrison MR, Adzick NS: Adult skin wounds in the fetal environment heal with scar formation. Annals of surgery 1994, 219(1):65-72. otwiera się w nowej karcie
 95. Coolen NA, Schouten KC, Boekema BK, Middelkoop E, Ulrich MM: Wound healing in a fetal, adult, and scar tissue model: a comparative study. Wound repair and regeneration : official publication of the Wound Healing Society [and] the European Tissue Repair Society 2010, 18(3):291-301. otwiera się w nowej karcie
 96. Hohlfeld J, de Buys Roessingh A, Hirt-Burri N, Chaubert P, Gerber S, Scaletta C, Hohlfeld P, Applegate LA: Tissue engineered fetal skin constructs for paediatric burns. Lancet 2005, 366(9488):840-842. otwiera się w nowej karcie
 97. Beanes SR, Dang C, Soo C, Wang Y, Urata M, Ting K, Fonkalsrud EW, Benhaim P, Hedrick MH, Atkinson JB et al: Down-regulation of decorin, a transforming growth factor-beta modulator, is associated with scarless fetal wound healing. Journal of pediatric surgery 2001, 36(11):1666-1671. otwiera się w nowej karcie
 98. Soo C, Hu FY, Zhang X, Wang Y, Beanes SR, Lorenz HP, Hedrick MH, Mackool RJ, Plaas A, Kim SJ et al: Differential expression of fibromodulin, a transforming growth factor-beta modulator, in fetal skin development and scarless repair. The American journal of pathology 2000, 157(2):423-433. otwiera się w nowej karcie
 99. Whitby DJ, Longaker MT, Harrison MR, Adzick NS, Ferguson MW: Rapid epithelialisation of fetal wounds is associated with the early deposition of tenascin. Journal of cell science 1991, 99 ( Pt 3):583-586.
 100. Whitby DJ, Ferguson MW: The extracellular matrix of lip wounds in fetal, neonatal and adult mice. Development 1991, 112(2):651-668.
 101. Hopkinson-Woolley J, Hughes D, Gordon S, Martin P: Macrophage recruitment during limb development and wound healing in the embryonic and foetal mouse. Journal of cell science 1994, 107 ( Pt 5):1159-1167. otwiera się w nowej karcie
 102. Wilgus TA, Bergdall VK, Tober KL, Hill KJ, Mitra S, Flavahan NA, Oberyszyn TM: The impact of cyclooxygenase-2 mediated inflammation on scarless fetal wound healing. The American journal of pathology 2004, 165(3):753-761. otwiera się w nowej karcie
 103. Wilgus TA, Ferreira AM, Oberyszyn TM, Bergdall VK, Dipietro LA: Regulation of scar formation by vascular endothelial growth factor. Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology 2008, 88(6):579-590. otwiera się w nowej karcie
 104. Jurkowska RZ, Jurkowski TP, Jeltsch A: Structure and function of mammalian DNA methyltransferases. Chembiochem : a European journal of chemical biology 2011, 12(2):206-222. otwiera się w nowej karcie
 105. Ti D, Li M, Fu X, Han W: Causes and consequences of epigenetic regulation in wound healing. Wound repair and regeneration : official publication of the Wound Healing Society [and] the European Tissue Repair Society 2014, 22(3):305-312. otwiera się w nowej karcie
 106. Cheng X, Blumenthal RM: Mammalian DNA methyltransferases: a structural perspective. Structure 2008, 16(3):341-350. otwiera się w nowej karcie
 107. Takai D, Jones PA: Origins of bidirectional promoters: computational analyses of intergenic distance in the human genome. Molecular biology and evolution 2004, 21(3):463-467. otwiera się w nowej karcie
 108. Takai D, Jones PA: Comprehensive analysis of CpG islands in human chromosomes 21 and 22. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2002, 99(6):3740-3745. otwiera się w nowej karcie
 109. Pinney SE: Mammalian Non-CpG Methylation: Stem Cells and Beyond. Biology 2014, 3(4):739-751. otwiera się w nowej karcie
 110. Barrero MJ, Izpisua Belmonte JC: Regenerating the epigenome. EMBO reports 2011, 12(3):208-215. otwiera się w nowej karcie
 111. Jaenisch R, Bird A: Epigenetic regulation of gene expression: how the genome integrates intrinsic and environmental signals. Nature genetics 2003, 33 Suppl:245-254. otwiera się w nowej karcie
 112. Robertson KD: DNA methylation, methyltransferases, and cancer. Oncogene 2001, 20(24):3139-3155. otwiera się w nowej karcie
 113. Robertson KD, Uzvolgyi E, Liang G, Talmadge C, Sumegi J, Gonzales FA, Jones PA: The human DNA methyltransferases (DNMTs) 1, 3a and 3b: coordinate mRNA expression in normal tissues and overexpression in tumors. Nucleic acids research 1999, 27(11):2291-2298. otwiera się w nowej karcie
 114. Doherty AS, Bartolomei MS, Schultz RM: Regulation of stage-specific nuclear translocation of Dnmt1o during preimplantation mouse development. Developmental biology 2002, 242(2):255-266. otwiera się w nowej karcie
 115. Goll MG, Kirpekar F, Maggert KA, Yoder JA, Hsieh CL, Zhang X, Golic KG, Jacobsen SE, Bestor TH: Methylation of tRNAAsp by the DNA methyltransferase homolog Dnmt2. Science 2006, 311(5759):395-398. otwiera się w nowej karcie
 116. Scourzic L, Mouly E, Bernard OA: TET proteins and the control of cytosine demethylation in cancer. Genome medicine 2015, 7(1):9. otwiera się w nowej karcie
 117. Zhang P, Su L, Wang Z, Zhang S, Guan J, Chen Y, Yin Y, Gao F, Tang B, Li Z: The involvement of 5-hydroxymethylcytosine in active DNA demethylation in mice. Biology of reproduction 2012, 86(4):104. otwiera się w nowej karcie
 118. Santiago M, Antunes C, Guedes M, Sousa N, Marques CJ: TET enzymes and DNA hydroxymethylation in neural development and function -how critical are they? Genomics 2014, 104(5):334-340. otwiera się w nowej karcie
 119. Ndlovu MN, Denis H, Fuks F: Exposing the DNA methylome iceberg. Trends in biochemical sciences 2011, 36(7):381-387. otwiera się w nowej karcie
 120. Jones PA: Functions of DNA methylation: islands, start sites, gene bodies and beyond. Nature reviews Genetics 2012, 13(7):484-492. otwiera się w nowej karcie
 121. Farthing CR, Ficz G, Ng RK, Chan CF, Andrews S, Dean W, Hemberger M, Reik W: Global mapping of DNA methylation in mouse promoters reveals epigenetic reprogramming of pluripotency genes. PLoS genetics 2008, 4(6):e1000116. otwiera się w nowej karcie
 122. Palacios D, Puri PL: The epigenetic network regulating muscle development and regeneration. Journal of cellular physiology 2006, 207(1):1-11. otwiera się w nowej karcie
 123. Iskandar BJ, Rizk E, Meier B, Hariharan N, Bottiglieri T, Finnell RH, Jarrard DF, Banerjee RV, Skene JH, Nelson A et al: Folate regulation of axonal regeneration in the rodent central nervous system through DNA methylation. The Journal of clinical investigation 2010, 120(5):1603-1616. otwiera się w nowej karcie
 124. Katsuyama T, Paro R: Epigenetic reprogramming during tissue regeneration. FEBS letters 2011, 585(11):1617-1624. otwiera się w nowej karcie
 125. Down TA, Rakyan VK, Turner DJ, Flicek P, Li H, Kulesha E, Graf S, Johnson N, Herrero J, Tomazou EM et al: A Bayesian deconvolution strategy for immunoprecipitation-based DNA methylome analysis. Nature biotechnology 2008, 26(7):779-785. otwiera się w nowej karcie
 126. Bock C, Tomazou EM, Brinkman AB, Muller F, Simmer F, Gu H, Jager N, Gnirke A, Stunnenberg HG, Meissner A: Quantitative comparison of genome- wide DNA methylation mapping technologies. Nature biotechnology 2010, 28(10):1106-1114. otwiera się w nowej karcie
 127. Palmke N, Santacruz D, Walter J: Comprehensive analysis of DNA- methylation in mammalian tissues using MeDIP-chip. Methods 2011, 53(2):175-184. otwiera się w nowej karcie
 128. Emes RD, Farrell WE: Make way for the 'next generation': application and prospects for genome-wide, epigenome-specific technologies in endocrine research. Journal of molecular endocrinology 2012, 49(1):R19-27. otwiera się w nowej karcie
 129. Meissner A, Gnirke A, Bell GW, Ramsahoye B, Lander ES, Jaenisch R: Reduced representation bisulfite sequencing for comparative high- resolution DNA methylation analysis. Nucleic acids research 2005, 33(18):5868-5877. otwiera się w nowej karcie
 130. Wang L, Sun J, Wu H, Liu S, Wang J, Wu B, Huang S, Li N, Wang J, Zhang X: Systematic assessment of reduced representation bisulfite sequencing to human blood samples: A promising method for large-sample-scale epigenomic studies. Journal of biotechnology 2012, 157(1):1-6. otwiera się w nowej karcie
 131. Zhao S, Fung-Leung WP, Bittner A, Ngo K, Liu X: Comparison of RNA-Seq and microarray in transcriptome profiling of activated T cells. PloS one 2014, 9(1):e78644. otwiera się w nowej karcie
 132. Gay J, Kokkotou E, O'Brien M, Pothoulakis C, Karalis KP: Corticotropin- releasing hormone deficiency is associated with reduced local inflammation in a mouse model of experimental colitis. Endocrinology 2008, 149(7):3403- 3409. otwiera się w nowej karcie
 133. McFarlane L, Truong V, Palmer JS, Wilhelm D: Novel PCR assay for determining the genetic sex of mice. Sexual development : genetics, molecular biology, evolution, endocrinology, embryology, and pathology of sex determination and differentiation 2013, 7(4):207-211. otwiera się w nowej karcie
 134. Huang da W, Sherman BT, Lempicki RA: Systematic and integrative analysis of large gene lists using DAVID bioinformatics resources. Nature protocols 2009, 4(1):44-57.
 135. Huang da W, Sherman BT, Lempicki RA: Bioinformatics enrichment tools: paths toward the comprehensive functional analysis of large gene lists. Nucleic acids research 2009, 37(1):1-13.
 136. Cheng CH, Leferovich J, Zhang XM, Bedelbaeva K, Gourevitch D, Hatcher CJ, Basson CT, Heber-Katz E, Marx KA: Keratin gene expression profiles after digit amputation in C57BL/6 vs. regenerative MRL mice imply an early regenerative keratinocyte activated-like state. Physiological genomics 2013, 45(11):409-421. otwiera się w nowej karcie
 137. Tanaka T, Urade Y, Kimura H, Eguchi N, Nishikawa A, Hayaishi O: Lipocalin- type prostaglandin D synthase (beta-trace) is a newly recognized type of retinoid transporter. The Journal of biological chemistry 1997, 272(25):15789-15795. otwiera się w nowej karcie
 138. Duester G: Retinoic acid synthesis and signaling during early organogenesis. Cell 2008, 134(6):921-931. otwiera się w nowej karcie
 139. Lopez-Boado YS, Klaus M, Dawson MI, Lopez-Otin C: Retinoic acid-induced expression of apolipoprotein D and concomitant growth arrest in human breast cancer cells are mediated through a retinoic acid receptor RARalpha-dependent signaling pathway. The Journal of biological chemistry 1996, 271(50):32105-32111. otwiera się w nowej karcie
 140. Brown GT, Cash BG, Blihoghe D, Johansson P, Alnabulsi A, Murray GI: The expression and prognostic significance of retinoic acid metabolising enzymes in colorectal cancer. PloS one 2014, 9(3):e90776. otwiera się w nowej karcie
 141. Lampen A, Meyer S, Arnhold T, Nau H: Metabolism of vitamin A and its active metabolite all-trans-retinoic acid in small intestinal enterocytes. The Journal of pharmacology and experimental therapeutics 2000, 295(3):979-985.
 142. Mercader N, Leonardo E, Piedra ME, Martinez AC, Ros MA, Torres M: Opposing RA and FGF signals control proximodistal vertebrate limb development through regulation of Meis genes. Development 2000, 127(18):3961-3970. otwiera się w nowej karcie
 143. Pineault N, Helgason CD, Lawrence HJ, Humphries RK: Differential expression of Hox, Meis1, and Pbx1 genes in primitive cells throughout murine hematopoietic ontogeny. Experimental hematology 2002, 30(1):49-57. otwiera się w nowej karcie
 144. Hattori N, Imao Y, Nishino K, Hattori N, Ohgane J, Yagi S, Tanaka S, Shiota K: Epigenetic regulation of Nanog gene in embryonic stem and trophoblast stem cells. Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms 2007, 12(3):387-396. otwiera się w nowej karcie
 145. Hattori N, Nishino K, Ko YG, Hattori N, Ohgane J, Tanaka S, Shiota K: Epigenetic control of mouse Oct-4 gene expression in embryonic stem cells and trophoblast stem cells. The Journal of biological chemistry 2004, 279(17):17063-17069. otwiera się w nowej karcie
 146. Stroncek JD, Reichert WM: Overview of Wound Healing in Different Tissue Types. In: Indwelling Neural Implants: Strategies for Contending with the In Vivo Environment. Edited by Reichert WM. Boca Raton (FL); 2008. otwiera się w nowej karcie
 147. Lewis JS, Jr., Furman BD, Zeitler E, Huebner JL, Kraus VB, Guilak F, Olson SA: Genetic and cellular evidence of decreased inflammation associated with reduced incidence of posttraumatic arthritis in MRL/MpJ mice. Arthritis and rheumatism 2013, 65(3):660-670. otwiera się w nowej karcie
 148. Mescher AL, Neff AW: Regenerative capacity and the developing immune system. Advances in biochemical engineering/biotechnology 2005, 93:39-66. otwiera się w nowej karcie
 149. Rhinn M, Dolle P: Retinoic acid signalling during development. Development 2012, 139(5):843-858. otwiera się w nowej karcie
 150. Blum N, Begemann G: Retinoic acid signaling controls the formation, proliferation and survival of the blastema during adult zebrafish fin regeneration. Development 2012, 139(1):107-116. otwiera się w nowej karcie
 151. Monaghan JR, Maden M: Visualization of retinoic acid signaling in transgenic axolotls during limb development and regeneration. Developmental biology 2012, 368(1):63-75. otwiera się w nowej karcie
 152. Smith PD, Sun F, Park KK, Cai B, Wang C, Kuwako K, Martinez-Carrasco I, Connolly L, He Z: SOCS3 deletion promotes optic nerve regeneration in vivo. Neuron 2009, 64(5):617-623. otwiera się w nowej karcie
 153. Angione AR, Jiang C, Pan D, Wang YX, Kuang S: PPARdelta regulates satellite cell proliferation and skeletal muscle regeneration. Skeletal muscle 2011, 1(1):33. otwiera się w nowej karcie
 154. Michalik L, Desvergne B, Tan NS, Basu-Modak S, Escher P, Rieusset J, Peters JM, Kaya G, Gonzalez FJ, Zakany J et al: Impaired skin wound healing in peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR)alpha and PPARbeta mutant mice. The Journal of cell biology 2001, 154(4):799-814. otwiera się w nowej karcie
 155. Shibata S, Tada Y, Asano Y, Hau CS, Kato T, Saeki H, Yamauchi T, Kubota N, Kadowaki T, Sato S: Adiponectin regulates cutaneous wound healing by promoting keratinocyte proliferation and migration via the ERK signaling pathway. Journal of immunology 2012, 189(6):3231-3241. otwiera się w nowej karcie
 156. Sacks HS, Fain JN, Holman B, Cheema P, Chary A, Parks F, Karas J, Optican R, Bahouth SW, Garrett E et al: Uncoupling protein-1 and related messenger ribonucleic acids in human epicardial and other adipose tissues: epicardial fat functioning as brown fat. The Journal of clinical endocrinology and metabolism 2009, 94(9):3611-3615. otwiera się w nowej karcie
 157. Bienengraeber M, Ozcan C, Terzic A: Stable transfection of UCP1 confers resistance to hypoxia/reoxygenation in a heart-derived cell line. Journal of molecular and cellular cardiology 2003, 35(7):861-865. otwiera się w nowej karcie
 158. Kumar A, Brockes JP: Nerve dependence in tissue, organ, and appendage regeneration. Trends in neurosciences 2012, 35(11):691-699. otwiera się w nowej karcie
 159. Cheng C, Singh V, Krishnan A, Kan M, Martinez JA, Zochodne DW: Loss of innervation and axon plasticity accompanies impaired diabetic wound healing. PloS one 2013, 8(9):e75877. otwiera się w nowej karcie
 160. West DC, Shaw DM, Lorenz P, Adzick NS, Longaker MT: Fibrotic healing of adult and late gestation fetal wounds correlates with increased hyaluronidase activity and removal of hyaluronan. The international journal of biochemistry & cell biology 1997, 29(1):201-210. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 88 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi