Equilibria of wireless multihoming game - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Equilibria of wireless multihoming game

Abstrakt

Terminale podłączone do wielu sieci bezprzewodowych modelowane są jako uczestnicy gry niekooperacyjnej, której symetryczny punkt równowagi Nasha w strategiach mieszanych wyznaczono dla przypadku sieci WLAN standardu IEEE 802.11. Udziały pasma w punkcie równowagi okazują się niższe w porównaniu ze środowiskiem terminali stosujących ustawienia standardowe.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 18, strony 145 - 149,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Konorski J.: Equilibria of wireless multihoming game// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 18., nr. Nr 8 (2010), s.145-149
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi