Equilibrium price - modelling, forecast and application - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Equilibrium price - modelling, forecast and application

Abstrakt

Nowoczesną gospodarkę charakteryzuje wzrastające znaczenie cen. Znajomość ogólnych zasad mechanizmu kształtującego ceny oraz analizy cen umożliwiają przedsiębiorstwom przewidzenie ceny równowagi i podjęcie przynoszącej zyski decyzji, zwłaszcza na rynku oligopolu homogenicznego, gdzie przedsiębiorcy muszą brać pod uwagę reakcję konkurencji. Przedstawiony w artykule, dynamiczny model ekonometryczny cen benzyny, na rynku paliw płynnych w Polsce, umożliwia wyznaczenie czynnikowej elastyczności cen benzyny oraz efektów sezonowych. Pozwala również na skonstruowanie dokładnej, warunkowej, krótkoterminowej prognozy cen.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 125 - 135,
ISSN: 1899-3192
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sobiechowska-Ziegert A.: Equilibrium price - modelling, forecast and application// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., (2010), s.125-135
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi