Equivariant degree of convex-valued applied to set-valued BVP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Equivariant degree of convex-valued applied to set-valued BVP

Abstrakt

W pracy określono stopień ekwiwariantny dla odwzorowań o wartościach zwartych i wypukłych. Zastosowano go do dowodu twierdzenia o istnieniu wielunietrywialnych rozwiązań problemu brzegowego typu Dirichleta dla inkluzji różniczkowych z warunkami wzrostu typu Bernsteina-Nagumo, z dodatkowymi symetriami

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Central European Journal of Mathematics nr 10, strony 2173 - 2186,
ISSN: 1895-1074
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Dzedzej Z.: Equivariant degree of convex-valued applied to set-valued BVP// Central European Journal of Mathematics. -Vol. 10, nr. iss. 6 (2012), s.2173-2186
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 82 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi