Ergonomiczne aspekty bezpieczeństwa w architekturze - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ergonomiczne aspekty bezpieczeństwa w architekturze

Abstrakt

Jednym z podstawowych zadań architektury jako sztuki organizacji przestrzeni jest zapewnienie bezpieczeństwa człowiekowi w jego środowisku zamieszkania, pracy i wypoczynku. Planowanie budynków związane jest odpowiedzialnością za przyszłe, prawidłowe ich użytkowanie. W procesie projektowym należy przewidzieć wszystkie możliwe zagrożenia, jakie mogą wystąpić w wyniku eksploatacji. W tym wypadku istotna jest najszersza ocena zagrożeń, które mogą mieć miejsce w budynku, a następnie propozycja rozwiązań przestrzennych i technicznych, które nieszczęśliwym wypadkom mogą zapobiegać lub zminimalizować ich skutki. Przepisy dedykowane procesom budowlanym i projektowym z jednej strony poprawiają sytuację, z drugiej poprzez możliwości szerokiego pola ich interpretacji powodują niejasną sytuację podczas realizacji obiektów. W artykule przedstawione zostały aspekty niekorzystnego oddziaływania zbyt lakonicznych wykładni lub sprzecznych wytycznych umieszczonych w różnych aktach polskiego prawodawstwa.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zastosowanie ergonomii: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2015 roku strony 47 - 54
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Janowicz R., Gębczyńska-Janowicz A.: Ergonomiczne aspekty bezpieczeństwa w architekturze// Zastosowanie ergonomii: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2015 roku/ ed. Charytonowicz Jerzy Wrocław: Wydaw. PTErg Wrocław, 2015, s.47-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 74 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi