Ergonomiczne czynniki oceny ryzyka w transporcie morskim. W: Ergonomiatransportu. Red. T. Marek, H. Ogińska, J. Pokorski. Kraków: [B.w.]**2002 s. 201-210, 2 rys. bibliogr. 10 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ergonomiczne czynniki oceny ryzyka w transporcie morskim. W: Ergonomiatransportu. Red. T. Marek, H. Ogińska, J. Pokorski. Kraków: [B.w.]**2002 s. 201-210, 2 rys. bibliogr. 10 poz.

Abstrakt

Bezpieczeństwo jest właściwością obiektów będących systemami antropocent-rycznymi.Mówiąc, że określony system jest bezpieczny rozumieć będziemy, iż jest on bezpieczny dla siebie samego oraz względem elementów otoczenia, w którym się znajduje. Przedstawiona została struktura bezpieczeństwa procesów transportu morskiego, które są zależne od stanu systemu ''statek-człowiek-otoczenie''.Dalej, opisano zagadnienie czynników ergonomicznych ryzyka w transporcie morskim oraz problemy związane z ich identyfikacją.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi