Erozja kawitacyjna materiałów konstrukcyjnych metalowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Erozja kawitacyjna materiałów konstrukcyjnych metalowych

Abstrakt

W pracy przedstawiono charakterystykę kawitacji, metody ilościowego opisu zjawiska oraz omówiono kawitacyjne niszczenie stopów Fe, Cu, Ni, Ti i Co, tj. metalowych materiałów konstrukcyjnych najczęściej stosowanych w konstrukcjach narażonych na obciążenia kawitacyjne. Przy opisie kawitacyjnego niszczenia różnych grup stopów omówiono zagadnienia, które odgrywają istotną rolę podczas degradacji materiałów. W rozdziale poświęconym kawitacyjnemu niszczeniu stopów żelaza opisano wpływ przemian fazowych, szybkości umacniania warstwy wierzchniej, mikrostruktury i stanu powierzchni oraz energii błędu ułożenia na przebieg erozji kawitacyjnej. W rozdziale dotyczącym erozji kawitacyjnej stopów Cu opisano zjawisko dynamicznej rekrystalizacji oraz efekt synergicznego niszczenia materiału spowodowany jednoczesnym działaniem obciążeń kawitacyjnych i korozyjnego środowiska. Rozdział prezentujący erozję kawitacyjną stopów Ni zawiera opis efektu pamięci kształtu i jego wpływ w przebiegu kawitacyjnego niszczenia stopów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Szkodo M.: Erozja kawitacyjna materiałów konstrukcyjnych metalowych. Gdańsk: Wydaw. Politech. Gdań., 2008. ISBN 978-83-7348-238-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 221 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi