Escherichia coli - zapomniany patogen posocznic - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Escherichia coli - zapomniany patogen posocznic

Abstrakt

Przedstawiono próbę retrospektywnej analizy częstości występowania bakteriemii Gram-ujemnych, wywołanych przez E. coli u chorych hospitalizowanych w ośmiu grupach oddziałów klinicznych SPSK1 ACK AM w Gdańsku w latach 2002-2004. Dokonano oceny częstości występowania bakteriemii o etologii E. coli, liczby zgonów związanych bezpośrednio z posocznicą, analizy potencjalnych wrót zakażenia oraz analizy lekowrażliwości szczepów E. coli izolowanych z łożyska krwionośnego od chorych z dodatnimi posiewami próbek krwi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Epidemiologiczny nr 60, strony 27 - 34,
ISSN: 0033-2100
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Śledzińska A., Samet A., Bronk M., Rybak B., Kur J., Krawczyk B., Nowicki B.: Escherichia coli - zapomniany patogen posocznic// Przegląd Epidemiologiczny. -Vol. 60., (2006), s.27-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 158 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi