Esej o człowieku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Esej o człowieku

Abstrakt

Artykuł ma za zadanie przybliżenie życia i twórczości Ernsta Cassirera, ważnej filozoficznej postaci pierwszej połowy XX wieku. Twórca teorii form symbolicznych, wybitny historyk filozofii i idei, teoretyk poznania naukowego w jego rozmaitych formach wart jest przypomnienia szczególnie w obliczu niedawnej publikacji jego bardzo obszernej spuścizny rękopiśmienniczej. Osiemnastotomowe wydanie ineditów znacząco zmienia dotychczasowe poglądy na temat dorobku tego myśliciela. Sprawia, że utarte i utrwalone opinie na jego temat zawarte w podręcznikach i encyklopediach filozoficznych, a nawet w zaawansowanych opracowaniach i interpretacjach jego myśli muszą zostać poddane koniecznej i gruntownej korekcie.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ruch Filozoficzny strony 46 - 57,
ISSN: 0035-9599
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Parszutowicz P.: Esej o człowieku// Ruch Filozoficzny. -., nr. 4 (2014), s.46-57
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 109 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi