Estakada E1 w ciągu obwodnicy Wałcza. Konsekwencje przyjętej technologii sprężenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Estakada E1 w ciągu obwodnicy Wałcza. Konsekwencje przyjętej technologii sprężenia

Abstrakt

W referacie opisano przypadek liniowej i nieliniowej analizy sprężonego dźwigara mostowego. W czasie budowy zauważono zarysowania na spodniej stronie dźwigara. Były to miejscowe zjawiska zlokalizowane w okolicy połączeń technologicznych. Analiza liniowa modelu belkowego nie dostarczyła informacji o ryzyku zarysowania. Liniowa analiza modelu powłokowego ujawniła naprężenia większe niż wytrzymałość betonu przy rozciąganiu. Nieliniowa materiałowo analiza modelu powłokowego dostarczyła informacji o kształcie i zakresie rys. Studium przypadku pokazało że obliczenia prowadzone na modelu belkowym z dopuszczeniem naprężeń rozciągających powinny być zawsze prowadzone świadomie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Mosty Hybrydowe Konferencja Naukowo Techniczna : Wrocławskie Dni Mostowe strony 287 - 292
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Żółtowski K., Binczyk M., Kalitowski P.: Estakada E1 w ciągu obwodnicy Wałcza. Konsekwencje przyjętej technologii sprężenia// Mosty Hybrydowe Konferencja Naukowo Techniczna : Wrocławskie Dni Mostowe/ : , 2018, s.287-292
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi