Esters of p-nitrophenol in synthesis of 1-N-monoamide and 1,7-bis-N,N-amide derivatives of 1,4,7,10-tetraazacyclododecane - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Esters of p-nitrophenol in synthesis of 1-N-monoamide and 1,7-bis-N,N-amide derivatives of 1,4,7,10-tetraazacyclododecane

Abstrakt

W artykule opisana została synteza acylowych pochodnych 1,4,7,10-tetraazacyklododekanu przy pomocy estrów aktywnych. W bezpośredniej reakcji estrów 4-nitrofenylowych z cyklenem prowadzonej w bardzo łagodnych warunkach otrzymano pochodne mono i dipodstawienia z bardzo dobrymi wydajnościami. Zbadano również wpływ różnych parametrów na dystrybucję produktów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY nr 80, strony 1353 - 1361,
ISSN: 0137-5083
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Skwierawska A.: Esters of p-nitrophenol in synthesis of 1-N-monoamide and 1,7-bis-N,N-amide derivatives of 1,4,7,10-tetraazacyclododecane// POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY. -Vol. 80., (2006), s.1353-1361
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi