Estimation of the expected effects of different surface modifications on mechanical, chemical and biological behaviour of endoprostheses - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Estimation of the expected effects of different surface modifications on mechanical, chemical and biological behaviour of endoprostheses

Abstrakt

Przedstawiono koncepcję nowej endoprotezy o szczególnie wysokiej odporności na zużycie i pękanie. Koncepcja zakada wytwarzanie wieloetapową obróbkę powierzchniową kompozytu metalowo-ceramicznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów nr R. 9, strony 217 - 219,
ISSN: 1429-7248
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Zieliński A., Świeczko-Żurek B., Sobieszczyk S.: Estimation of the expected effects of different surface modifications on mechanical, chemical and biological behaviour of endoprostheses// INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW (ENGINEERING OF BIOMATERIALS). -Vol. R. 9., nr. nr 58-60 (2006), s.217-219
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi