Estonia w procesie kształtowania polityki UE wobec Rosji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Estonia w procesie kształtowania polityki UE wobec Rosji

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę określenia roli Estonii w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej wobec Rosji w świetle zmieniajacych się uwarunkowań geopolitycznych, zdolności Estonii do samodzielnego oddziaływania na stosunki wewnątrzunijne i z Rosją oraz metod wpływania na politykę Unii Europejskiej wobec Rosji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską (w aspekcie politycznym, ekonomicznym, kulturowym i społecznym) strony 221 - 236
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Borucińska I.: Estonia w procesie kształtowania polityki UE wobec Rosji// Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską (w aspekcie politycznym, ekonomicznym, kulturowym i społecznym)/ ed. red. nauk. Marek Rutkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2008, s.221-236
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi