Estry kwasów tłuszczowych i monochloropropanodioli w tłuszczach spożywczych oraz produktach spożywczych bogatych w tłuszcze - problemy i wyzwania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Estry kwasów tłuszczowych i monochloropropanodioli w tłuszczach spożywczych oraz produktach spożywczych bogatych w tłuszcze - problemy i wyzwania

Abstrakt

Monochloropropanodiole (3-monochloropropanodiol, 3-MCPD; 2-monochloropropanodiol, 2-MCPD) są zaliczane do zanieczyszczeń żywności powstających w wyniku procesów termicznego jej przetwarzania. Obecność tych ksenobiotyków w żywności została stwierdzona już w 1978 r. w sosach sojowych i produktach pokrewnych. Wzmożone zainteresowanie tymi związkami, które ma miejsce od 2004 r. jest związane ze stwierdzeniem znacznych ilości 3-MCPD w postaci mono- oraz diestrów wyższych kwasów tłuszczowych w szerokiej gamie produktów spożywczych takich jak rafinowane oleje i tłuszcze jadalne, czy żywność bogata w tłuszcze. Okazało się, iż oznaczone poziomy zawartości estrów MCPD w tłuszczach są znacznie wyższe niż ich niezestryfikowanych form. Stąd też od ponad dekady prowadzone są intensywne badania ukierunkowane na poznanie mechanizmu powstawania, oddziaływania na organizm ludzki a także wykrywania, identyfikacji oraz ilościowego oznaczanie tych ksenobiotyków. W pracy omówiono mechanizm powstawania estrów MCPD w żywności, zagrożenia związane z obecnością tych ksenobiotyków w produktach żywnościowych, występowanie estrów MCPD w żywności oraz procedury analityczne oznaczania tych ksenobiotyków w próbkach żywności. Pracę podsumowano wyzwaniami związanymi z oznaczaniem estrów MCPD w próbkach żywności, a także omówiono nowe kierunki badań prowadzonych w tym temacie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 16 - 21,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Marcinkowska R., Pytel K., Lavenu A.: Estry kwasów tłuszczowych i monochloropropanodioli w tłuszczach spożywczych oraz produktach spożywczych bogatych w tłuszcze - problemy i wyzwania// Analityka: Nauka i Praktyka. -., iss. 1 (2018), s.16-21
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 415 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi