Estryfikacja 1,2-propanodiolu kwasami tłuszczowymi oraz badanie wpływuotrzymanych acylopropanodioli na przemiany polimorficzne triacylogliceroli. **2003, 125 s. 26 rys. 35 tab. bibliogr. ???? poz. maszyn. Rozprawa doktorska /18.06.2003/ P. Gdań. Wydz. Chem. Promotor: prof. dr hab. inż. B. Drozdowski. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Estryfikacja 1,2-propanodiolu kwasami tłuszczowymi oraz badanie wpływuotrzymanych acylopropanodioli na przemiany polimorficzne triacylogliceroli. **2003, 125 s. 26 rys. 35 tab. bibliogr. ???? poz. maszyn. Rozprawa doktorska /18.06.2003/ P. Gdań. Wydz. Chem. Promotor: prof. dr hab. inż. B. Drozdowski.

Abstrakt

.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi