Estymacja położenia węzłów ruchomych w sieci UWB synchronizowanej emisją z węzła nieruchomego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Estymacja położenia węzłów ruchomych w sieci UWB synchronizowanej emisją z węzła nieruchomego

Abstrakt

W referacie przedstawiono wyniki testów możliwości wykorzystania modemów IR UWB (Impulse Radio Ultra-Wide Band) typu DWM1000 do budowy sieci radiolokalizacyjnej, w której położenie węzłów ruchomych jest estymowane na podstawie pomiarów różnic odległości metodą TDOA (Time Difference of Arrival). Opisana została struktura sieci i sposób synchronizacji pomiarów czasów w nieruchomych węzłach referencyjnych przez cykliczny odbiór sygnałów z nieruchomego węzła pomocniczego.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 201 - 204,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Cwalina K., Kosz P., Rajchowski P., Sadowski J., Stefański J.: Estymacja położenia węzłów ruchomych w sieci UWB synchronizowanej emisją z węzła nieruchomego// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 6 (2018), s.201-204
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2018.6.11
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 57 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi