Estymacja respiracji wykorzystująca pomiar stężenia tlenu w SBR - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Estymacja respiracji wykorzystująca pomiar stężenia tlenu w SBR

Abstrakt

Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest złożonym nieliniowym systemem przemysłowym. Jednym z istotnych i kosztownych procesów tam zachodzących jest napowietrzanie ścieków. Z procesem tym związana jest respiracja, czyli szybkość zużywania tlenu przez bakterie oczyszczające ścieki. Jest to jeden z najważniejszych parametrów, decydujący o efektywności oczyszczania ścieków. Niestety koszt zakupu urządzeń do pomiaru respiracji – respirometrów jest bardzo wysoki i w oczyszczalniach ścieków nie są one instalowane. W artykule dokonano estymacji respiracji, w oparciu o pomiar stężenia tlenu w biologicznej oczyszczalni typu wsadowego. W tym celu wykorzystano rozszerzony filtr Kalmana. W badaniach symulacyjnych przedstawiono wyniki estymacji respiracji dla biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 4, strony 138 - 143,
ISSN: 0016-5352
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Piotrowski R.: Estymacja respiracji wykorzystująca pomiar stężenia tlenu w SBR// Gaz, Woda i Technika Sanitarna. -Vol. 4., (2018), s.138-143
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/17.2018.4.4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 128 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi