Ethical aspects of the sustainable architectural design - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ethical aspects of the sustainable architectural design

Abstrakt

Wobec wyzwań rozwoju zrównoważonego praktyka architektoniczna ulega przeobrażeniu. Coraz wyraźniej akcentowane są kwestie społeczne i ekologiczne. Etyka środowiskowa, której przedmiotem refleksji jest człowiek i środowisko, stanowi podstawę filozoficzną koncepcji zrównoważonego projektowania architektonicznego. W kształtowaniu przestrzeni pojawia się podstawowe pytanie - co jest dobre dla środowiska? Problemem projektowania rodzącym wiele implikacji etycznych staje się kwestia jego uspołecznienia i odpowiedzialności ze decyzje projektowe.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Architectus strony 43 - 46,
ISSN: 1429-7507
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Idem R.: Ethical aspects of the sustainable architectural design// Architectus. -., nr. Nr 1-2 (2011), s.43-46
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi