Etnocentryzm jako bariera kulturowa w filiach korporacji transnarodowych - wyniki badań - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Etnocentryzm jako bariera kulturowa w filiach korporacji transnarodowych - wyniki badań

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja koncepcji barier kulturowych w zarządzaniu filiami zagranicznymi korporacji transnarodowych oraz wyników badań autorki w tym zakresie z uwypukleniem zjawiska etnocentryzmu w interakcjach międzykulturowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Organizacja i Kierowanie strony 113 - 128,
ISSN: 0137-5466
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Rozkwitalska M.: Etnocentryzm jako bariera kulturowa w filiach korporacji transnarodowych - wyniki badań// Organizacja i Kierowanie. -., nr. Nr 3(141) (2010), s.113-128
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 122 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi