Etyczne przesłanki teorii ekonomicznych w interpretacji Amartyi Sena. W:Etyczne podstawy ekonomii - teoria i praktyka. Red.nauk. J. Kubka. Gdansk:Zakł. Nauk. Filoz. Wydz. Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s. 99-104 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Etyczne przesłanki teorii ekonomicznych w interpretacji Amartyi Sena. W:Etyczne podstawy ekonomii - teoria i praktyka. Red.nauk. J. Kubka. Gdansk:Zakł. Nauk. Filoz. Wydz. Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s. 99-104

Abstrakt

Artykł zawiera prezentację pogladów A.Sena zawartych w pracy ''On Ethics andEconomics''(1987). Uwaga skoncentrowana na krytycznej analizie przez Sena za-łożeń A. Smitha dotyczących relacji etuki i ekonomiki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi