Etyka - komu to potrzebne? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Etyka - komu to potrzebne?

Abstrakt

Autorka stawia tezę, że budowanie zasad etycznych każdego zawodu jest jednoczesnym budowaniem ram rzetelności i profesjonalizmu zawodowego, budowaniem ładu społecznego. Zawód specjalisty PR szczególnie takich ram wymaga, ponieważ jego wykonywanie wiąże się z wpływaniem na różne sfery życia społecznego: reputację i wizerunek organizacji, jej pracowników, na kształt mediów i społeczeństwo. Przywołane w artykule dwie najnowsze koncepcje - model zrównoważonej wartości i hipoteza tzw długiego ogona to najnowsze koncepcje ekonomiczne, które w pełni potwierdzają społeczny charakter działań PR jednocześnie stawiając przed PR nowe możliwości i nowe dylematy etyczne.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Public relations - Efektywne komunikowanie w teorii i praktyce strony 269 - 289
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Hope E.: Etyka - komu to potrzebne?// Public relations - Efektywne komunikowanie w teorii i praktyce/ ed. ed. Renata Maćkowska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Katowice: , 2010, s.269-289
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi