Etyka - o konieczności dyskursu etycznego w organizacjach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Etyka - o konieczności dyskursu etycznego w organizacjach

Abstrakt

Do budowania zasad dobrego funkcjonowania organizacji, do odkrywania mechanizmów jej funkcjonowania, analizowania ludzkich potrzeb i możliwości ich realizowania, do wpływu warunków ekonomicznych i kulturowych na sposób funkcjonowania organizacji – do tych problemów przywiązuje się wielką wagę w naukach o zarządzaniu. Czy równie dużą wagę przykłada się – i docenia – rangę zachowań ludzkich w sferze moralnej, wpływ zasad etycznych na funkcjonowanie organizacji, sposób i treści kształcenia przyszłych menedżerów? Poniższy artykuł postuluje nie tylko konieczność dyskursu etycznego w zarządzaniu, ale pokazując rosnącą rolę zasad etycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem ze względu na pojawiające się nowe zjawiska w sferze rynkowej, postuluje uwzględnianie treści etycznych w procesie kształcenia kadr menedżerskich – nie jako osobnego przedmiotu, lecz jako integralnych treści wszystkich wykładanych przedmiotów na uczelni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa strony 16 - 24,
ISSN: 0860-6846
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Hope E.: Etyka - o konieczności dyskursu etycznego w organizacjach// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. -., nr. 1(744) (2012), s.16-24
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi