Europa Bałtycka w ładzie międzynarodowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Europa Bałtycka w ładzie międzynarodowym

Abstrakt

Obszar Europy Bałtyckiej (określany też jako: Region Morza Bałtyckiego, Region Bałtycki, Region Nadbałtycki) zajmuje szczególne miejsce w ładzie regionalnym współczesnej Europy. Jako przestrzeń kulturowo-cywilizacyjna wyznaczana przez cywilizacyjną rolę Morza Bałtyckiego stanowi obszar rozwoju społecznego, politycznego i gospodarczego. Obejmuje ona kraje położone w obrębie Morza Bałtyckiego o znaczącym zróżnicowaniu pod względem etnicznym, kulturowym, wyznaniowym, politycznym i gospodarczym. Charakterystyczne zbieżności i odmienności w wyrażaniu bałtyckich więzów regionalnych zaznaczyły się pod względem cech fizycznogeograficznych oraz antropogeograficznych. Stanowiły one istotny czynnik kształtujący przez wieki ład międzynarodowy, wyznaczający współcześnie instytucjonalną stabilizację regionalną oraz nowe dążenia i aspiracje rozwoju.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wektory współczesnych przemian europejskich strony 174 - 193
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Jakubowski J.: Europa Bałtycka w ładzie międzynarodowym// Wektory współczesnych przemian europejskich/ ed. eds. Bolesław Garbacik, Rafał Majewski. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2010, s.174-193
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi