Europa Wschodnia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Europa Wschodnia

Abstrakt

Pojęcie regionu Europy Wschodniej jest różnie definiowane w zależności od klasyfikacji: geograficznej, politycznej, kulturowej. W rezultacie rozpadu ZSRR we wszytskich krajach tego regionu zapoczątkowany został proces transformacji systemowej, który zaowocował stworzeniem instytucjonalnych ram, strzegących pluralizmu, demokratycznego państwa prawa, ochrony praw człowieka oraz gospodarki rynkowej. Względnie zbliżone uwarunkowania i kierunek przemian w polityce wewnętrznej i zagranicznej przyniosły jednak zróżnicowane efekty w poszczególnych krajach.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wektory współczesnych przemian europejskich strony 133 - 154
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gomółka K.: Europa Wschodnia// Wektory współczesnych przemian europejskich/ ed. eds. Garbacik Bolesław, Majewski Rafał. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2010, s.133-154
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.31338/uw.9788323511717.pp.205-208
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi