Europeizacja działalności gospodarczej w warunkach jednolitego rynku europejskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Europeizacja działalności gospodarczej w warunkach jednolitego rynku europejskiego

Abstrakt

W artykule wyjaśniono istotę procesów europeizacji i internacjonalizacji oraz zasady funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego. Wskazano również na zależności między omawianymi procesami. Przedstawiono najważniejsze teorie w obrębie integracji ekonomicznej i umiędzynarodowienia gospodarek (poziom makro) jak i przedsiębiorstw (poziom mikro).

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Horyzonty Polityki nr 5, strony 151 - 168,
ISSN: 2082-5897
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Daszkiewicz N.: Europeizacja działalności gospodarczej w warunkach jednolitego rynku europejskiego// Horyzonty Polityki. -Vol. 5., nr. 10 (2014), s.151-168
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi