Europejski sektor małych i średnich przedsiębiorstw wobec wyzwań gospodarki światowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Europejski sektor małych i średnich przedsiębiorstw wobec wyzwań gospodarki światowej

Abstrakt

W rozdziale przedstawiono sytuację europejskiego sektora MSP wobec zmian zachodzących w gospodarce światowej. Opisywane przez autorów zmiany są powodowane tak przez uniwersalne trendy jak i przez nowe, regionalne zjawiska i procesy. Najważniejsze, z punktu widzenia europejskich MSP uniwersalne trendy to przyspieszenie globalizacji, upowszechnienie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), utworzenie JRE, wprowadzenie euro i rozszerzenie Unii Europejskiej. Nowe problemy współczesnej gospodarki to powolny wzrost gospodarczy i wysokie bezrobocie. Wszystkie te zmiany oznaczają z jednej strony zaostrzoną konkurencję, z drugiej tworzą nowe szanse dla europejskich MSP.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dominiak P., Daszkiewicz N.: Europejski sektor małych i średnich przedsiębiorstw wobec wyzwań gospodarki światowej // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 66 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi