Evaluating and predicting the performance of organic coatings using impedance spectroscopy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Evaluating and predicting the performance of organic coatings using impedance spectroscopy

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań cyklicznych, sinusoidalnych zmian temperatury na powłokowe systemy ochronne o skrajnie różnych właściwościach antykorozyjnych. Porównano zachowanie nowej powłoki poliestrowej typu "coil-coating" na ocynkowanej stali uprzednio eksponowanej w warunkach atmosferycznych alkidowej powłoki malarskiej na podłożu stalowym. Badania przeprowadzono przy zastosowaniu techniki spektroskopii impedancyjnej. Stwierdzono przyspieszoną absorpcję wody przez powłokę poliestrową. W przypadku filmu alkidowego zaobserwowano większą dynamikę degradacji poprzez zarówno absorpcję wody, jak i przyspieszony rozwój dróg przewodzenia jonowego. Świadczy to, iż powłoka zestarzona jest bardziej podatna na zniszczenie wywoływane cyklicznymi zmianami temperatury. Przyczyną jest niemożność dostatecznie szybkiej i bezdefektowej relaksacji kumulujących się naprężeń termicznych, co prowadzi do szybszej degradacji filmu ochronnego.

Michał Szociński, Andrzej Miszczyk. (2002). Evaluating and predicting the performance of organic coatings using impedance spectroscopy, 1(3), 336-340.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Physico Chemical Mechanics of Materials nr 1, strony 336 - 340,
ISSN: 0430-6252
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Szociński M., Miszczyk A.: Evaluating and predicting the performance of organic coatings using impedance spectroscopy// Physico Chemical Mechanics of Materials. -Vol. 1., nr. 3 (2002), s.336-340

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi