Evaluating and predicting the performance of organic coatings using impedance spectroscopy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Evaluating and predicting the performance of organic coatings using impedance spectroscopy

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań cyklicznych, sinusoidalnych zmian temperatury na powłokowe systemy ochronne o skrajnie różnych właściwościach antykorozyjnych. Porównano zachowanie nowej powłoki poliestrowej typu "coil-coating" na ocynkowanej stali uprzednio eksponowanej w warunkach atmosferycznych alkidowej powłoki malarskiej na podłożu stalowym. Badania przeprowadzono przy zastosowaniu techniki spektroskopii impedancyjnej. Stwierdzono przyspieszoną absorpcję wody przez powłokę poliestrową. W przypadku filmu alkidowego zaobserwowano większą dynamikę degradacji poprzez zarówno absorpcję wody, jak i przyspieszony rozwój dróg przewodzenia jonowego. Świadczy to, iż powłoka zestarzona jest bardziej podatna na zniszczenie wywoływane cyklicznymi zmianami temperatury. Przyczyną jest niemożność dostatecznie szybkiej i bezdefektowej relaksacji kumulujących się naprężeń termicznych, co prowadzi do szybszej degradacji filmu ochronnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Physico Chemical Mechanics of Materials nr 1, strony 336 - 340,
ISSN: 0430-6252
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Szociński M., Miszczyk A.: Evaluating and predicting the performance of organic coatings using impedance spectroscopy// Physico Chemical Mechanics of Materials. -Vol. 1., nr. 3 (2002), s.336-340
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi