Evaluation of Barkhausen Noise and Magnetoacoustic Emission Signals Properties for Plastically Deformed Armco Iron - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Evaluation of Barkhausen Noise and Magnetoacoustic Emission Signals Properties for Plastically Deformed Armco Iron

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badania wpływu różnych rodzajów deformacji plastycznej na właściwości magnetoakustyczne żelaza Armco. Badane były dwie serie próbek - pierwsza składała się ze wstępnie wyżarzonych próbek, które następnie były walcowane na zimno, w skład drugiej wchodziły natomiast próbki wycięte z komercyjnie dostępnej blachy wykonanej z żelaza Armco a następnie poddane obciążeniom rozciągającym. Walcowanie na zimno prowadzi do poszerzenia obwiedni sygnału i do pojawienia się trzeciego, centralnego maksimum (które może być przypisane mechanizmowi kotwiczenia granic domenowych). W przypadku próbek niewyżarzanych obwiednia sygnału Barkhausena dla próbek w stanie dostawy wykazuje jedno, szerokie maksimum, które następnie przechodzi w dwa a ostatecznie w trzy maksima. Aby wykryć subtelne zmiany właściwości sygnału Barkhausena wykonano analizę wieloparametrową (szybka transformacja Fouriera FTT, analiza falkowa, analiza rozkładu wysokości impulsów). W przypadku sygnału emisji magnetoakustycznej (EMA) oba rodzaje deformacji prowadzą do znaczącego zwiększenia sie odległości między maksimami sygnału, jak również do wzrostu natężenia sygnału EMA. Jeżeli chodzi o odstęp między maksimami sygnału wynika on zarówno ze wzrostu pola koercji dla badanych próbek jak i zmniejszania się nachylenia pętli B(H), ponieważ sygnał EMA jest generowany głównie podczas kreacji/anihilacji granic domenowych, które to procesy mają miejsca w rejonach ''kolan'' pętli histerezy B(H).

Cytowania

  • 5 8

    CrossRef

  • 5 0

    Web of Science

  • 6 1

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS nr 46, strony 239 - 242,
ISSN: 0018-9464
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Piotrowski L., Augustyniak B., Chmielewski M., Hristoforou E., Kosmas K.: Evaluation of Barkhausen Noise and Magnetoacoustic Emission Signals Properties for Plastically Deformed Armco Iron// IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS. -Vol. 46, nr. No 2 (2010), s.239-242
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1109/tmag.2009.2034020
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 85 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi