Evaluation of change in planning and control process - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Evaluation of change in planning and control process

Abstrakt

Specyfikacja kryteriów i obszarów system pomiaru i oceny zmiany procesu planowania i sterowania oraz przypisanie kluczowych wskaźników poszczególnym obszarom stanowi podstawowy cel rozdziału. Wybrane wskaźniki umożliwiają ocenę cząstkowych efektów zmian w procesie planowania i sterowania. Dokonanie kompleksowej oceny wymaga budowy modelu oceny efektywności zmian w procesie planowania i sterowania. Jego ogólne założenia zostały przedstawione w końcowej części rozdziału.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Innovative and Intelligent Manufacturing Systems strony 57 - 74
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Łopatowska J.: Evaluation of change in planning and control process// Innovative and Intelligent Manufacturing Systems/ ed. ed. Marek Fertsch Poznań: Publishing House of Poznań University of Technology, 2010, s.57-74
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi