Evaluation of expanded uncertainty of instantaneous power measurement in a bearing diagnostic system. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Evaluation of expanded uncertainty of instantaneous power measurement in a bearing diagnostic system.

Abstrakt

The paper presents the issues concerning the estimation of the expanded uncertainty in the system for the diagnosis of rolling bearings, consisting of transducers: voltage and current voltage, which is used for diagnostic bearing motors method based on the measurement and analysis of the instantaneous power signal consumed by the induction motor. It presents the methodology for assessing the measurement uncertainty and presents examples of the results of analyses. On this basis, conclusions were drawn regarding the accuracy of the measurement system designed to diagnose bearings of induction motors by analysis of instantaneous power.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 11 - 14,
ISSN: 1425-5766
Język:
angielski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Dzwonkowski A.: Evaluation of expanded uncertainty of instantaneous power measurement in a bearing diagnostic system.// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 55 (2017), s.11-14
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi