Evaluation of headspace solid-phase microextraction for the analysis of volatile carbonyl compounds in spirits and alcoholic beverages - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Evaluation of headspace solid-phase microextraction for the analysis of volatile carbonyl compounds in spirits and alcoholic beverages

Abstrakt

Opracowano metodę oznaczania C1-C6 związków karbonylowych w układzie GC-ECD w roztworach alkoholowych poprzez derywatyzację pentafluorobenzylohydroksy-aminą i mikroekstrakcję w fazie stacjonarnej z fazy nadpowierzchniowej. Zoptymalizowano warunki eksperymantalne: zawartość alkoholu, czas ekspozycji, temperaturę i sposób mieszania próbki. W metodzie tej najpierw przeprowadza się rozcieńczenie spirytusu lub napojów alkoholowych do 20% objętości alkoholu. Granica oznaczalności dla poszczególnych aldehydów i ketonu wahała się w granicach 0,05 do 0,5 mikrograma na litr, a względne odchylenie w zakresie 2,3 do 20%. Generalnie, metoda wykazywała dobrą liniowość dla badanych stężeń (8 mikrogramów na litr do 0,32 miligramów na litr), a współczynniki korelacji wynosiły od 0,9434 do 0,9983. Opracowaną metodę zastosowano do oznaczania związków karbonylowych w próbkach handlowych napojów alkoholowych (wódek).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A nr 984, strony 89 - 96,
ISSN: 0021-9673
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wardencki W., Sowiński P., Curyło J.: Evaluation of headspace solid-phase microextraction for the analysis of volatile carbonyl compounds in spirits and alcoholic beverages// JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A. -Vol. 984., (2003), s.89-96
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi