Evaluation of hydrogen degradation susceptibility of high-strength weldable steel subjected to cathodic polarization in sea-water - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Evaluation of hydrogen degradation susceptibility of high-strength weldable steel subjected to cathodic polarization in sea-water

Abstrakt

Ocenę podatności stali spawalnych o wysokiej wytrzymałości ich złączy spawanych na kruchość wodorową przeprowadzono z wykorzystaniem próby rozciągania ze stałą, niską szybkością odkształcenia w środowisku wody morskiej przy polaryzacji katodowej. Wykonano próby elektrochemiczne przenikania wodoru w wodzie morskiej dla oceny dyfuzji i pułapkowania wodoru. Badano wpływ bakterii redukujących siarczany na absorpcję wodoru w środowisku wody morskiej.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Ćwiek J., Domżalicki P.: Evaluation of hydrogen degradation susceptibility of high-strength weldable steel subjected to cathodic polarization in sea-water// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 75 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi