Evaluation of physiological and physical activity by means of a wireless multi-sensor - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Evaluation of physiological and physical activity by means of a wireless multi-sensor

Abstrakt

monitorowanie osób starszych, upośledzonych ruchowo i/lub rekonwalescentów w warunkach domowych jest dynamicznie rozwijającą się dyscypliną nauki i techniki. szczególnego znaczenia nabierają systemy przeznaczone dla osób starszych żyjących samotnie. w pracy przedstawiono zintegrowany system umożliwiający monitorowanie wybranych parametrów fizjologicznych (ekg, ikg, resp) oraz aktywności fizycznej za pomocą akcelerometru. działanie systemu zilustrowano zarejestrowanymi i przetworzonymi sygnałami.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 18, strony 465 - 470,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wtorek J., Bujnowski A., Lewandowska M., Rumiński J., Poliński A., Kaczmarek M.: Evaluation of physiological and physical activity by means of a wireless multi-sensor// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 18., nr. Nr 8 (2010), s.465-470
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi