Evaluation of susceptibility of high-strength steels to hydrogen delayed cracking - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Evaluation of susceptibility of high-strength steels to hydrogen delayed cracking

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań podatności na opóźnine pękanie wodorowe stali o wysokiej wytrzymałości w oparciu o próbę stałego obciążenia. Badano stal do pracy w podwyższonych temperaturach 26H2MF oraz stal do ulepszania cieplnego 34HNM w środowisku przepracowanego oleju silnikowego. Badano również stal 14HNMBCu i jej złącza spawane w środowisku wody morskiej przy polaryzacji katodowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering nr 18, strony 243 - 246,
ISSN: 1734-8412
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Świeczko-Żurek B., Sobieszczyk S., Ćwiek J., Zieliński A.: Evaluation of susceptibility of high-strength steels to hydrogen delayed cracking// Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering. -Vol. 18., nr. iss. 1/2 (2006), s.243-246
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi