Evaluation of the simultaneous removal of organic matter, nitrogen and suspended solids in a sshf constructed wetland in capinha, Portugal - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Evaluation of the simultaneous removal of organic matter, nitrogen and suspended solids in a sshf constructed wetland in capinha, Portugal

Abstrakt

Celem pracy była ocena systemu hydrofitowego z podpowierzchniowym przepływem wody (SSHF) usytuowanego w miejscwości Capinha w Portugalii, głównie pod względem usuwania substancji organicznej oraz związków azotu. Podczas czteromiesięcznego monitoringu obiekt wykazał niereguralność w suswaniu zawiesiny ogólnej oraz substancjo organicznej wyrażonej w ChZT. Szybkość usuwania zanieczyszczeń organicznych wynosiła 28 g ChZT/m2d. Uzyskaną wysoką efektywność usuwania związków azotu, wynoszącą 70% oraz średnią szybkość procesu nitryfikacji na poziomie 1,8 g N-NH4/m2d. Sa to wartości znacznie wyższe niż te prezentowane w międzynarodowych publikacjach. Zaobserwowano również róznice w funkcjonowaniu systemu w okresie wiosennym i letnim. Zarówno szykość usuwania zanieczyszczeń, jak i efektywność usuwania były wyższe w okresie letnim, szczególnie w odniesieniu do związków azotu.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
OCHRONA ŚRODOWISKA nr T. 10, strony 73 - 91,
ISSN: 1230-6169
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Obarska-Pempkowiak H., Arendacz M., Albuquerque A., Correia M., Borges M.: Evaluation of the simultaneous removal of organic matter, nitrogen and suspended solids in a sshf constructed wetland in capinha, Portugal// Ochrona Srodowiska. -Vol. T. 10., (2008), s.73-91
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi