Evidence for electric field dependent dissociation of exciplexes in electron donor-acceptor organic solid films - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Evidence for electric field dependent dissociation of exciplexes in electron donor-acceptor organic solid films

Abstrakt

Badano wpływ zewnętrznego pola elektrycznego na zanik luminescencji w układzie dendrymer aminowy m-MTDATA:fenantrolina BPT:poliwęglan PC oraz domieszkowanym organicznym kompleksem platyny. Zaobserwowano silne wygaszenie luminescencji na skutek dysocjacji ekscypleksów singletowych i trypletowych. Pole elektryczne obniżało zarówno amplitudę, jak i czas życia luminescencji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CHEMICAL PHYSICS LETTERS nr 432, strony 110 - 115,
ISSN: 0009-2614
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kalinowski J., Cocchi M., Virgili D., Fattori V., Williams J.: Evidence for electric field dependent dissociation of exciplexes in electron donor-acceptor organic solid films// CHEMICAL PHYSICS LETTERS. -Vol. 432., (2006), s.110-115
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi