Evolution of manufacturing systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Evolution of manufacturing systems

Abstrakt

Zmiany następujące w otoczeniu przedsiębiorstw wpływają na sposób realizacji transformacji zasobów wejściowych w wyjścia w systemach produkcyjnych. XX wiek, a szczególnie jego ostatnie dekady charakteryzuje gwałtowny rozwój technologii i zmiany czynników o charakterze organizacyjnym. W niniejszym rozdziale przedstawiono ewolucję systemów produkcyjnych związaną z rozwojem automatyzacji, technologii informatycznych, komunikacyjnych oraz czynników organizacyjnych. Scharakteryzowano systemy produkcyjne funkcjonujące w przeszłości i obecnie oraz omówiono koncepcje systemów przyszłości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
The modern modelling conceptions of business systems: practice and theory strony 7 - 21
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Łopatowska J.: Evolution of manufacturing systems// The modern modelling conceptions of business systems: practice and theory/ ed. eds. Ludmiła Zawadzka, [et al.]. : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009, s.7-21
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi