Evolution of shear localisation in earth pressure problems of a retainingwall - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Evolution of shear localisation in earth pressure problems of a retainingwall

Abstrakt

Przedstawiono wyniki numerycznej analizy formacji stref ścinania w materiale sypkim podczas problemów parcia i odporu gruntu za ścianą oporową. Zachowanie suchego piasku podczas testów ściskania w płaskim stanie odkształcenia było analizowane stosując metodę elementów skończonych i mikropolarne hypoplastyczne prawo konstytutywne. Podczas obliczeń numerycznych zwrócono szczególną uwagę na wpływ różnych przemieszczeń ściany na lokalizację odkształceń stycznych. Przyjęto jednorodny rozkład wskaźnika porowatości na początku odkształceń. Obliczenia wykonano dla różnorodnych wielkości próbek piasku, wstępnego zagęszczenia, poziomu naprężenia i rozkładu wskaźnika porowatości i średniej średnicy ziarna. Wyniki porównano z wynikami doświadczalnymi w Cambridge i Karlsruhe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TASK Quarterly nr 6, strony 387 - 410,
ISSN: 1428-6394
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Tejchman-Konarzewski A.: Evolution of shear localisation in earth pressure problems of a retainingwall// TASK Quarterly. -Vol. 6., nr. 3 (2002), s.387-410
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi