Evolutionary Sets of Cooperating Ship Trajectories: COLREGS Compliance - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Evolutionary Sets of Cooperating Ship Trajectories: COLREGS Compliance

Abstrakt

The paper presents a newly designed improvement to the method of solving multi-ship encounter situations. In general, the method combines some of the assumptions of game theory with evolutionary programming and aims to find optimal set of cooperating trajectories of all ships involved in an encounter situation. The improvement presented here is a new way of modelling some of the COLREGS rules. Due to this change, the method is now able to find solutions, which are more compliant with COLREGS, more intuitive and consequently - safer from the navigator's point of view.W artykule przedstawiono nowo zaprojektowane ulepszenie metody rozwiązujacej sytuacje spotakań wielu statków na morzu. Metoda ta, łącząc podejście ewolucyjne z wybranymi założeniami teorii gier, dla zadanych pozycji i parametrów ruchu statków znajduje zbiór bezpiecznych trajektorii wszystkich statków biorących udział w spotkaniu. Proponowane ulepszenie to nowy sposób modelowania prawideł MPZZM. Dzięki wprowadzonym zmianom metoda znajduje rozwiązania bardziej zgodne z MPZZM, bardziej intuicyjne i w rezultacie - bezpieczniejsze z punktu widzenia nawigatora.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars nr 1, strony 231 - 239,
ISSN: 2084-5316
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szłapczyńska J., Szłapczyński R.: Evolutionary Sets of Cooperating Ship Trajectories: COLREGS Compliance// SUMMER SAFETY AND RELIABILITY SEMINARS. -Vol. 1., (2010), s.231-239
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi