Ewaluacja interwencji w obszarze transportu miejskiego i aglomeracyjnego - stan obecny vs pożądany oraz próba standaryzacji metodyki badań - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ewaluacja interwencji w obszarze transportu miejskiego i aglomeracyjnego - stan obecny vs pożądany oraz próba standaryzacji metodyki badań

Abstrakt

Interwencjonizm publiczny polega na realizacji polityki ekonomicznej i społecznej poprzez aktywne oddziaływania państwa za pomocą instrumentów na sferę produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji. Interwencjonizm wynika z faktu niedoskonałej regulacji działalności na rynkach usług transportowych. W transporcie, podobnie jak w innych dziedzinach gospodarowania, nie jest możliwe osiągnięcie efektywności ekonomicznej, jeżeli ceny za świadczone usługi nie odzwierciedlają faktycznie ponoszonych kosztów wewnętrznych i zewnętrznych ich wytworzenia. Interwencjonizm publiczny w transporcie jest zdeterminowany realizacją celów polityki transportowej, a w transporcie pasażerskim także dążeniem do jego integracji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Ewaluacja wpływy programów transportowych - teoria i praktyka strony 42 - 56
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Grzelec K., Wyszomirski O.: Ewaluacja interwencji w obszarze transportu miejskiego i aglomeracyjnego - stan obecny vs pożądany oraz próba standaryzacji metodyki badań// Ewaluacja wpływy programów transportowych - teoria i praktyka/ Warszawa: Centrum Unijnych Programów Transportowych, 2017, s.42-56
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi