Ewaluacja kursu zdalnego nauczania geometrii wykreślnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ewaluacja kursu zdalnego nauczania geometrii wykreślnej

Abstrakt

W artykule podjęto tematykę ewaluacji dydaktycznej i próbę sprecyzowania wskaźników do oceny jakości e-kursów zdalnego nauczania w przypadku przedmiotu geometria wykreślna.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Geodezyjna problematyka badawcza oraz dydaktyczna katedr i zakładów strony 51 - 59
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kotarska-Lewandowska B.: Ewaluacja kursu zdalnego nauczania geometrii wykreślnej// Geodezyjna problematyka badawcza oraz dydaktyczna katedr i zakładów/ ed. red. Z. Kurałowicz, M. Przewłócka.- Politechnika Gdańska. Gdańsk: WILiŚ PG, 2010, s.51-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi