Ewolucja chemotaksji organizmów jednokomórkowych w dwuwymiarowym środowisku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ewolucja chemotaksji organizmów jednokomórkowych w dwuwymiarowym środowisku

Abstrakt

Opracowany przez nas model środowiska oparty jest na fizyce dyfuzji płynów i umożliwia symulację dyfuzji morfogenów. Sztuczne organizmy w tym środowisku wykazują chemotaksję: poruszają się reagując na zmianę stężenia substancji chemicznych. Organizm sterowany jest za pomocą sieci genowej kodowanej w liniowym genomie. Organizmy rozmnażają się przez podział. Przeprowadziliśmy szereg doświadczeń pozwalających na obserwację zachowania populacji organizmów w różnych warunkach środowiskowych i rozważając zmianę kosztów metabolizmu czy podziału, a także zmianę wielkości świata i funkcji szybkości dostarczania substancji chemicznych do systemu. Przetestowaliśmy też, jak zmienia się dostosowanie sztucznych organizmów w czasie i porównaliśmy dostosowanie najlepszych do dostosowania osobników zaprojektowanych ręcznie.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 1, strony 173 - 178,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Erdei J., Joachimczak M., Wróbel B.: Ewolucja chemotaksji organizmów jednokomórkowych w dwuwymiarowym środowisku// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 1., nr. nr 9 (2011), s.173-178
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi