Ewolucyjne metody wielokryterialnej optymalizacji układów detekcji. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ewolucyjne metody wielokryterialnej optymalizacji układów detekcji.

Abstrakt

W pracy omawiane są możliwości wykorzystania mechanizmów niszowania oraz rodzajnika genetycznego w ewolucyjnym poszukiwaniu rozwiązań wielokryterialnych zadań optymalizacyjnych. W omawianych typach algorytmów ewolucyjnych zastosowano metody rankingowe, które cechują się znaczną uniwersalnością i użytecznością w porównaniu do metod klasycznych. Jako przykład ilustrujący rozważane podejścia przedstawia się metodologię konstruowania liniowych obserwatorów stanu jako układów detekcyjnych, zawierającą przykładowe zastosowania opisanego podejścia genetycznego w projektowaniu systemów diagnostyki układu napędowego jednostki pływającej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Białaszewski T., Kowalczuk Z.: Ewolucyjne metody wielokryterialnej optymalizacji układów detekcji. // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi