Ex situ XANES, XPS and Raman studies of poly(3,4-ethylenedioxythiophene)modified by iron hexacyanoferrate - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ex situ XANES, XPS and Raman studies of poly(3,4-ethylenedioxythiophene)modified by iron hexacyanoferrate

Abstrakt

Praca dotyczy badań XANES, XPS i Ramana polimeru przewodzącego poli(3,4-etylenodioksytiofenu) modyfikowanego heksacyjanożelazianem żelaza. Badania XANES potwierdziły oktaedryczne otoczenie atomu żelaza, którego najbliższymi sąsiadami są atomy węgla oraz atomy azotu. Badania XPS wykazały istnienie wiązań Fe-C, Fe-N oraz chemicznego oddziaływania między atomem siarki polimeru a atomem żelaza błękitu pruskiego. Obecność oddziaływań Fe-N potwierdziły także badania Ramana.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
SYNTHETIC METALS nr 160, strony 1534 - 1240,
ISSN: 0379-6779
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lisowska-Oleksiak A., Nowak A., Wilamowska-Zawłocka M., Sikora M., Szczerba M., Kapusta C.: Ex situ XANES, XPS and Raman studies of poly(3,4-ethylenedioxythiophene)modified by iron hexacyanoferrate// SYNTHETIC METALS. -Vol. 160, (2010), s.1534-1240
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi