Exception handling model influence factors for discributed systems. W: Proceedings. PPAM 2003. Parallel Processing and Applied Mathematics. 5th In- ternational Conference. Częstochowa, 7-10 September 2003.Model obsługi wyjątków uwzględniający wpływ czynników systemu rozproszonego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Exception handling model influence factors for discributed systems. W: Proceedings. PPAM 2003. Parallel Processing and Applied Mathematics. 5th In- ternational Conference. Częstochowa, 7-10 September 2003.Model obsługi wyjątków uwzględniający wpływ czynników systemu rozproszonego.

Abstrakt

Specyfikacja programu jest jasno określona w systemach sekwencyjnych, gdzie posiada standardowe i wyjątkowe przejścia. Praca przedstawia rozszerzony model specyfikacji systemu w środowiskach rozproszonych uwzględniający szereg specyficznych czynników. Model zawiera analizę specyfikacji pod kątem obsługi wyjątków dla rozproszonych danych oraz komunikacji międzyprocesorowej. Ogólny model został zaimplementowany w środowisku CORBA w celu przetestowania różnych rozwiązań architektury systemu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE nr 3019, strony 306 - 313,
ISSN: 0302-9743
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek P., Krawczyk H.: Exception handling model influence factors for discributed systems. W: Proceedings. PPAM 2003. Parallel Processing and Applied Mathematics. 5th In- ternational Conference. Częstochowa, 7-10 September 2003.Model obsługi wyjątków uwzględniający wpływ czynników systemu rozproszonego.// LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE. -Vol. 3019., (2003), s.306-313
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi