Experiences with utilisation of sewage sludge in reed beds - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Experiences with utilisation of sewage sludge in reed beds

Abstrakt

Hydrofitowa metoda utylizacji osadów ściekowych polega na stosowaniu wielowarstwowych nawodnień osadami o niskiej zawartości suchej masy najczęściej w złożach tzrcinowych. W metodzie tej odwadnianie spowodowane jest odciekaniem wód oraz ewapotransiracją. Osady ściekowe w złożach trzcinowych ulegaja częściowej stabilizacji i higienizacji. Złoża trzcinowe zapewniają wysoki stopień odwodnienia osadów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
OCHRONA ŚRODOWISKA nr T. 8, strony 65 - 78,
ISSN: 1230-6169
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Obarska-Pempkowiak H., Kołecka K.: Experiences with utilisation of sewage sludge in reed beds// Ochrona Srodowiska. -Vol. T. 8., (2006), s.65-78
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi